กสทช. จัดประมูลเบอร์สวย ครั้งที่ 2 จัดเลขชุด 7 ตัว และ 6 ตัวเหมือน

หลังจากที่ทางสำนักงาน กสทช. ฝ่ายโทรคมนาคม ได้เปิดให้มีการประมูลเบอร์สวยสำหรับผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ปีที่ผ่านมา ในปีนี้ ทางสำนักงานฯ ได้จัดให้มีการประมูลเบอร์สวยขึ้นอีกครั้ง โดยจะจัดในวันที่ 18 และ 19 มีนาคม 2560 ณ สำนักงาน กสทช.

อ่านเพิ่ม: ประมูลเบอร์สวย กวาดรายได้ให้แผ่นดิน 57 ล้านบาท

ครั้งนี้ จะมีเลขหมายที่เป็นเบอร์สวยรวมทั้งสิ้น 200 เลขหมาย โดยแบ่งเป็นสองชุดเลขหมาย

  • เลขหมาย 7 ตัวเหมือน (เหมือนกันตั้งแต่หลักที่ 4 เป็นต้นไป) เช่น 080-888-8888 จำนวน 50 เลขหมาย เริ่มต้นการประมูลที่ราคา 3 ล้านบาท
  • เลขหมาย 6 ตัวเหมือน (เหมือนกันตั้งแต่หลักที่ 5 เป็นต้นไป) เช่น 088-899-9999 จำนวน 150 เลขหมาย เริ่มต้นการประมูลที่ราคา 5 แลนบาท

โดยรายได้ที่เกิดจากการประมูลเบอร์สวยในครั้งนี้ จะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป ส่วนการเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมประมูล ทางสำนักงาน กสทช. จะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผ่านทางเฟซบุ๊ก กสทช. และเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. auction.nbtc.go.th

ที่มา: กสทช.