‘อูเบอร์’ เพิ่มเส้นทางบริการ ครอบคลุมชลบุรีและบางแสน

ถึงแม้ว่าอูเบอร์จะถูกเรียกล่อซื้อและเข้าจับกุมเมื่อไม่นานมานี้ แต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับการบริการ ล่าสุด อูเบอร์ (ประเทศไทย) ได้ขยายเส้นทางการให้บริการ ในจังหวัดชลบุรี และพื้นที่บางแสนแล้ว

โดยการให้บริการในเส้นทางที่ครอบคลุมเพิ่มขึ้นนี้ จะให้บริการเฉพาะ UberX เท่านั้น และอัตราค่าบริการ มีดังนี้

  • ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 30 บาท
  • ค่าโดยสารต่อกิโลเมตร 12 บาท
  • ค่าโดยสารต่อนาที 2 บาท
  • ค่าโดยสารขั้นต่ำ 75 บาท
พื้นที่ในการให้บริการอูเบอร์ ในจังหวัดชลบุรี และบริเวณบางแสน

ถือว่าการขยายพื้นที่ในการให้บริการของอูเบอร์ในครั้งนี้ เป็นการช่วยให้ผู้ใช้บริการ หรือนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทาง รวมถึงเป็นการขยายเส้นทางให้ครอบคลุมมากขึ้น นอกเหนือจากเส้นทางในบริเวณพัทยาที่ได้เปิดตัวไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเอง

ที่มา: Uber Newsroom