คุณสุภิญญาแจง “การลงทะเบียน OTT อาจขัดกฎหมายที่มีอยู่” / กสทช. ขอเลื่อนเส้นตายไปก่อน

หลังจากที่เป็นดราม่ามาสักระยะในกรณี OTT กับ กสทช. [อ่านข่าวเดิม]

ที่มีการขีดเส้นตายให้ Facebook, YouTube, Netflix รวมถึงบริการที่เข้าข่าย OTT อื่นๆ ต้องมาลงทะเบียนการเป็นผู้ประกอบกิจการ OTT กับ กสทช. หากไม่ลงทะเบียน จะถือว่าเป็นบริการเถื่อน และผู้ที่ลงโฆษณาบนแพลตฟอร์มเหล่านี้อาจมีความผิดและถือว่าไม่มีธรรมาภิบาล 

ล่าสุด คุณ สุภิญญา กลางณรงค์ อดีตกรรมการ กสทช. ได้โพสต์ข้อความลง Twitter ให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงทะเบียน OTT ว่า

ที่มา : Twitter @supinya

สรุปใจความได้ว่าคือ “กฎหมายสื่อทีวี ไม่สามารถนำมาใช้กำกับดูแล OTT ได้ เนื่องจากมีหลายเรื่องที่ทำให้ OTT เข้าข่ายผิดกฎหมายทันที นี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้ทั้ง Facebook, YouTube อาจไม่มาลงทะเบียนเนื่องจากความยุ่งยากซับซ้อนของการนำกฎหมายสื่อทีวีมาใช้ โดยสื่อ OTT หรือบริการออนไลน์มีความแตกต่างจากสื่อทีวีแบบเดิมอยู่แล้ว แต่หากมีการกำกับดูแลก็ต้องออกกฎหมายใหม่ และต้องมีการฟังความเห็นจากภาคประชาชนด้วย”

ด้าน กสทช. ยอมถอย เลื่อนเส้นตายลงทะเบียน 22 กรกฎาคม ออกไปก่อน

ภาพจาก : ประชาชาติธุรกิจ

ประชาชาติธุรกิจได้รายงานข่าวว่า “นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า

“มติที่ประชุม กสทช. ยังเห็นควรจะเดินหน้าการกำกับกิจการ OTT เนื่องจากเป็นการให้บริการในประเทศไทย จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทย  แต่เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการกำกับดูแลที่จะไม่มีข้อโต้แย้งในอนาคต จึงมีมติให้คณะอนุกรรมการ OTT ยกร่างหลักเกณฑ์การกำกับกิจการ OTT ให้เสร็จภายใน 30 วัน เพื่อเสนอให้บอร์ด กสทช. พิจารณา ก่อนนำออกประชาพิจารณ์รับความฟังความเห็นสาธารณะ ก่อนที่จะปรับปรุงและเสนอให้บอร์ดพิจารณาอนุมัติเพื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา โดยมีกรอบเวลาดำเนินงานทั้งหมด 90 วัน”

ดังนั้นเส้นตายที่กำหนดลงทะเบียนเดิมคือ 22 กรกฎาคม จึงต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนนะครับ

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ