กฟน. พามาดูการ Reuse เสาไฟฟ้า เพื่อป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายประสงค์ คุ้มประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามงานปักเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนและไม่ใช้งานแล้วจากโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เพื่อนำมาป้องกันและแก้ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง ณ ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบัน กฟน.ได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำสายสื่อสารลงใต้ดิน

โดยล่าสุดได้ดำเนินโครงการบนถนนพหลโยธิน พญาไท และสุขุมวิท ทำให้มีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและดำเนินการส่งมอบให้กับ กทม. แล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,344 ต้น เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาของกรุงเทพมหานคร ในการสร้างแนวป้องกันคลื่นช่วยฟื้นฟูและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลกรุงเทพฯ เขตบางขุนเทียนเป็นระยะทางประมาณ 4.7 กิโลเมตร

This slideshow requires JavaScript.

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กฟน. ได้มอบเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ขอความร่วมมือนำไปใช้งานเพื่อชุมชนและสังคม เช่น จังหวัดสมุทรปราการได้นำไปใช้ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าฯรวมถึงยังมีหน่วยงานชุมชนในพื้นที่ให้บริการของ กฟน. ต่างๆ ขอนำเสาไฟฟ้าไปใช้ทำฝายชะลอน้ำสะพานข้ามคลองในชุมชน อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กฟน.มีการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอีกรวมระยะทาง 214.6 กิโลเมตร กำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2564 ซึ่ง กฟน. ยังคงมีโครงการมอบเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนให้กับ กทม.ใช้ป้องกันปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยฟื้นฟูและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลลดผลกระทบที่อาจเกิดกับประชาชนริมชายฝั่งเป็นจำนวนมากทำให้เสาไฟฟ้าที่รื้อถอนไม่ใช้งานแล้วในโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินสร้างมหานครไร้สาย Smart Metro ของ กฟน.ไม่สูญเปล่าใช้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้ต่อไป