ในที่สุด TOT กับ CAT ก็รวมกันเป็นหน่วยงานโทรคมนาคมแห่งชาติ

หลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่ผ่านมา ที่ประชุมเห็นชอบเห็นชอบให้รวมกิจการ TOT กับ CAT แล้วตั้งเป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อรองรับการแข่งขันอย่างดุเดือดในด้านโทรคมนาคม และช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สร้างประโยชน์ให้ประเทศ

ซึ่งการกระทำนี้เป็นไปตามข้อเสนอของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอี) และให้ยกเลิกการจัดตั้ง บริษัท โครงข่าย บรอดแบนด์แห่งชาติ (เอ็นบีเอ็น) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (เอ็นจีดีซี) โดยขั้นตอนต่อไป TOT และ CAT เห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการควบรวมกิจการ โดยให้กระทรวงดีอี ทีโอทีและกสท. ทำรายละเอียดในการควบรวมให้เรียบร้อยในเดือนพฤษจิกายน 2561 เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

อ้างอิง: ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, The Standard