TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จับมือ CAT บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประกาศควบรวมกิจการ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “NT บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)” ตั้งเป้าให้คนไทยทุกคนเข้าถึง 5G

TOT กอดคอ CAT รวมกิจการเป็น NT โทรคมนาคมแห่งชาติ พร้อมลุยตลาด 5G!

ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่รับปีใหม่ 2564 เลยก็ว่าได้ เพราะ 2 รัฐวิสาหกิจนี้มีความสำคัญด้านโทรคมนาคมของไทยและชำนาญกันคนละด้าน TOT เด่นเรื่องการบริการบอร์ดแบรนด์ ส่วน CAT เป็นเรื่องโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำและภาคพื้นดิน โดยที่ผ่านมาทั้ง 2 บริษัทมีการดำเนินกิจการและการลงทุนที่ทับซ้อนกัน ทำให้เกิดแนวคิดการควบรวมตั้งแต่ 16 ปีที่แล้ว ซึ่งการควบรวมสององค์กรเป็นหนึ่งเดียวนำไปสู่การสร้างองค์กรใหม่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรมากที่สุด ทำให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีมติเห็นชอบในการดำเนินการควบรวมกิจการ

โดยสิ่งแรกที่ทั้ง 2 องค์กรต้องร่วมมือกันทำคือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ เพราะการเดินไปข้างหน้า บุคลากรของทั้งสองต้องเห็นเป้าหมายเดียวกัน คาดว่าจะใช้เวลาตลอดปี 2564 – 2565 ส่วนสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ทั้งหมดให้ดีขึ้น เช่น เคเบิลใต้น้ำ คลื่นความถี่ ท่อร้อยสายใต้ดิน, Fiber Optic, Data center และระบบโทรศัพท์

รวมถึงจะมีการก้าวเข้าสู่ตลาดเครือข่าย 5G และ ดาวเทียม ทั้งตลาดลูกค้าภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกพื้นภายในกลางปี 2564 รวมถึงยังประกาศเป้าหมายในปีนี้ด้วยว่า NT ต้องการเป็น 1 ใน 3 ของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของไทย

นอกจากนี้แล้ว NT หรือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ยังจะเป็นผู้รวบรวม Big Data ของระบบราชการทั้งหมดผ่าน 5G ที่ประมูลได้ มาไว้ในที่เดียวกันยกตัวอย่างเช่น ทุกคนสามารถเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลใดก็ได้ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เพราะทุกโรงพยาบาลเข้าถึงข้อมูลคนไข้ชุดเดียวกันได้ทำให้รักษาได้ต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าการรวบรวมข้อมูลนี้มีประสิทธิภาพ ลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนกัน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

ทั้งนี้ลูกค้าเดิมที่เคยใช้บริการจากทั้ง TOT และ CAT จะสามารถใช้งานบริการได้เหมือนเดิม แต่อยู่บนเครือข่ายเดียวกันของ NT สำหรับราคาค่าใช้บริการก็คงเท่าเดิม

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส