“Digital Ventures ผนึก SCG” เปิดตัว “B2P” แพลตฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างครบวงจรบน R3 Blockchain ครั้งแรกของโลก

บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด จับมือ เอสซีจี ประกาศความร่วมมือยกระดับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนครอบคลุมเครือข่าย Supply Chain เปิดตัว B2P (Blockchain Solution for Procure-to-Pay) แพลตฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างครบวงจรบน R3 Blockchain ครั้งแรกของโลก

ได้นำร่องศึกษาพัฒนาโดยเริ่มใช้จริงกับเครือข่าย Supply Chain ในบางกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ก่อนขยายผลครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจต่อไป พร้อมผลักดัน B2P เป็นต้นแบบของการพัฒนาโซลูชั่นอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้าน Supply Chainทั้งระบบ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชนของไทยพาณิชย์ในอนาคต

นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การบริหารกลาง เอสซีจี

ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรเอสซีจี ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่แก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว จึงเน้นการเปิดโอกาสให้องค์กรชั้นนำทั่วโลกมาเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ร่วมกัน หรือเรียกว่า Open-Collaboration เพราะเทคโนโลยีหลายด้าน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน และการดำเนินงานขององค์กรได้พัฒนาไปอย่างมากและรวดเร็ว

การร่วมมือกับ ดิจิทัล เวนเจอร์ส ซึ่งเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมทางการเงินชั้นนำ ในการนำเทคโนโลยี Blockchain จาก R3 มาใช้เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) กับคู่ค้าอย่างครบวงจรนั้น ทำให้ได้รับความสะดวกสบาย อุ่นใจในความปลอดภัยและโปร่งใสของกระบวนการ และเป็นโอกาสต่อยอดไปสู่กระบวนการทำงานอื่น ๆ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับอุตสาหกรรมของไทยให้ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

นายอรพงศ์ เทียนเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

B2P (Blockchain Solution for Procure-to-Pay) จึงเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างบนเทคโนโลยี R3 Blockchain ครั้งแรกของโลก ได้เริ่มทดสอบการใช้งานจริงร่วมกับเอสซีจีเมื่อประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา

 • โดยโซลูชั่น B2P ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นในการสั่งซื้อสินค้า
 • จนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการชำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร
 • ทั้งนี้ยังเป็นการขานรับกับนโยบายระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ที่รัฐบาลกำลังมุ่งขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน
 • แพลตฟอร์ม B2P ได้นำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามายกระดับกระบวนการจัดซื้อแบบเดิม ในเรื่องความปลอดภัย โปร่งใส และตรวจสอบได้ของข้อมูล
 • โดยระบบจะเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง เห็นธุรกรรมในแต่ละขั้นตอนไปพร้อม ๆ กัน
 • อีกทั้งระบบจะช่วยตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ อาทิ ใบสั่งซื้อ ใบรับของ และใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ ทำให้กระบวนการทั้งหมดเกิดประสิทธิภาพและสามารถลดการใช้ทรัพยากรลงได้
 • ด้านการออกแบบ Interface บนแพลตฟอร์ม B2P นั้น ได้ออกแบบภายใต้แนวคิด Humanized Interface & Experience Design สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้งาน
 • ทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดี ง่ายต่อการใช้งานในทุกฟังก์ชั่นอย่างแท้จริง
 • โดยมีเอคเซนเชอร์ ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี Blockchain ในระดับสากล เป็นผู้ร่วมพัฒนาและพร้อมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมร่วม
// 1. นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง เอสซีจี // 2. นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การบริหารกลาง เอสซีจี // 3. นายอรพงศ์ เทียนเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร // และ 4. นายไพศาล เกียรติธนานันท์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด เอสซีจี เข้าร่วมประกาศความร่วมมือ

และหลังจากที่เริ่มทดลองใช้ แพลตฟอร์ม B2P กับบางกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน พบว่า

 • กระบวนการจัดซื้อรูปแบบใหม่นี้ช่วยให้การดำเนินงานในแต่ละธุรกรรมรวดเร็วขึ้น โดยสามารถประหยัดทรัพยากรตลอดกระบวนการได้กว่า 50%
 • และเมื่อแต่ละรายการได้รับการอนุมัติ คู่ค้าของเอสซีจีจะได้รับการชำระเงินผ่านช่องทางการโอนเงินตามวันที่กำหนดชำระเงินทันที
 • แถมยังได้รับประโยชน์จากความรวดเร็วในการขอกู้ยืมเงินจากธนาคารด้วยการนำใบแจ้งหนี้ไปค้ำประกัน (Invoice Financing) ซึ่งสามารถแจ้งความจำนงผ่านระบบได้ทันที
 • ธนาคารจะสามารถดำเนินการพิจารณาอนุมัติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จากการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ผ่านระบบนี้ได้เช่นกัน
 • คาดหวังว่าแพลตฟอร์ม B2P จะช่วยให้เอสซีจีและคู่ค้าประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ ได้ตลอดทั้งกระบวนการ อาทิ
  • จำนวนกระดาษ
  • ความรวดเร็ว
  • กระทั่งส่งผลให้มีต้นทุนทางธุรกิจที่ลดลง
  • และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อแพลตฟอร์มนี้ได้ถูกขยายขอบเขตการใช้งานสู่ทุกหน่วยงานในเอสซีจี