Message From The Sky นิทรรศการด้านอวกาศที่น่าไปดู 19-23 ก.ย.นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ใครที่ชอบเรื่องอวกาศ ระหว่างวันที่ 19 ถึง 23 กันยายนนี้เรามีนิทรรศการดีๆ “Message From The Sky” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ที่ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานีครับ

โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คาดหวังให้นิทรรศการนี้เป็นสื่อในการถ่ายทอด องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านอวกาศ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชมงาน และเป็นเวทีในการนำเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจการอวกาศ โดยจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เช่น การสัมมนา นิทรรศการ หนังที่ฉาย 360 องศา, การตอบปัญหา Quiz & Fun, Talk Show ในพื้นที่นิทรรศการอีกด้วย ซึ่งตลอด 5 วันนี้ จะมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านอวกาศศึกษามากมายครับ คือ

 • โซนนิทรรศการ Timeline “Message From The Sky” แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญาด้านดาราศาสตร์ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคโบราณ ยุคประวัติศาสตร์ ยุคแห่งการปฏิวัติ ยุคใหม่ และรวมถึงเนื้อหาดาราศาสตร์ราชสำนัก
 • โซน “ท้องฟ้า และ ดวงดาว” ที่จะแสดงให้เห็นว่า เมื่อมนุษย์ได้ศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับท้องฟ้า อวกาศ และจักรวาล ผ่าน “คณิตและฟิสิกส์” จนสามารถเปิดโลกแห่งเอกภพผ่าน “สายตาและก้าวย่าง” มนุษย์สามารถเริ่มดึงศักยภาพจากแหล่งทรัพยากรมหาศาลแห่งบรรพกาล มาพัฒนาโลกอย่างไม่หยุดยั้ง ตลอดจนการสร้างอากาศยานที่ก้าวข้ามทุกอุปสรรคในน่านฟ้า กลไกสำคัญของการพัฒนาชาติที่มั่นคง และการแข่งขันเศรษฐกิจทางเทคโนโลยีด้วยนวัตกรรมขั้นสูง
 • “นวัตกรรม…จากวันนี้ถึงอนาคต” การพัฒนาที่นำ “ทรัพยากรจากฟ้า” มาเชื่อมโยงการพัฒนาของโลก ของประเทศ ของมนุษย์ “พลังจากอวกาศไม่ไกลตัวอย่างที่คิด แต่อยู่แวดล้อมในชีวิตของทุกคน” ให้ก้าวข้ามอุปสรรค สู่ความสะดวกสบาย มั่นคง ปลอดภัย และเท่าเทียม
 • พื้นที่การจัดแสดงบูธนิทรรศการขององค์การต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จัดแสดงนวัตกรรมแห่งอนาคตด้านอวกาศศึกษา จำนวน 12 หน่วยงาน
 • ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน เวลา 09.30 – 16.00 น. จะมีงานสัมมนาบริเวณเวทีกิจกรรม (Activity Stage) ในงานสัมมนาก็เชิญวิทยากร จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม และนวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศ

ที่มาของชื่อ Message from the Sky

สำหรับชื่อ “Message from the Sky” มีที่มาจากชื่อหนังสือ Sidereus Nuncius ซึ่งมีความหมายว่า “สารจากฟากฟ้า” หรือ Message from the Sky หนังสือของกาลิเลโอ กาลิเลอี เล่มนี้ได้รับการจัดพิมพ์ใน ค.ศ. 1690 เป็นสิ่งตีพิมพ์ชิ้นแรกของโลกที่มีเนื้อหาด้านดาราศาสตร์อันเกิดจากการสังเกตตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยการส่องกล้องโทรทรรศน์

ซึ่งงานนิทรรศการนี้เป็นการประมวลและนำเสนอการเหตุการณ์และการค้นพบครั้งสำคัญทางดาราศาสตร์และอวกาศศึกษาทั้งในประเทศไทยและของโลก อันนำมาสู่การคิดค้น พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ด้านอวกาศ การค้นพบเหล่านั้นจึงเปรียบเหมือนสาร (message) หรือความรู้จากฟากฟ้า ที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของมวลมนุษยชาติมาโดยตลอด

ประโยชน์ของการจัดงานสัมมนาครั้งนี้คืออะไร และประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง

เนื่องจากในปัจจุบันกิจการด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมวิทยา วิทยาศาสตร์ ตลอดจนด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านดาวเทียม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความรู้หลากหลายสาขา ตั้งแต่การสร้างดาวเทียม การส่งดาวเทียม การกำหนดวงโคจร รวมไปถึงการควบคุมและใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น

 • ประโยชน์ในด้านการสื่อสาร เช่น การถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โทรศัพท์ทางไกลผ่านดาวเทียม
 • ด้านการศึกษา
 • ด้านการขนส่ง
 • การพัฒนาด้านการแพทย์ผ่านดาวเทียม
 • ระบบการเตือนภัยธรรมชาติ
 • การสำรวจทรัพยากร
 • การเกษตรและการบริหารจัดการแหล่งน้ำ

กิจการด้านอวกาศเหล่านี้ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอวกาศ กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎบัตรต่างๆ ที่ต้องมีการทำความตกลงกับนานาประเทศ เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงและใช้ประโยชน์จากอวกาศ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัด ร่วมกันอย่างสันติ และแนวโน้มการส่งเสริมกิจการอวกาศของไทยแก่ภาคเอกชนในรูปแบบของการออกใบอนุญาต

12 หน่วยงานที่เข้าร่วมแสดง ขนอะไรมาโชว์บ้าง

บูธ 12 หน่วยงาน จะเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของแต่ละหน่วยงาน มาแสดง ได้แก่

 1. THAICOM : บทบาทดาวเทียมต่อ Digital Transformation
 2. Mu Space : การศึกษาโครงการ mu Space Apparel / Spacesuit เทคโนโลยี ที่ mu Space
 3. Intelsat : เทคโนโลยีดาวเทียมและการใช้ประโยชน์เพื่อการสื่อสารและโทรทัศน์ดาวเทียมในระบบ DTH (Direct to Home)
 4. One Web : แผนการส่งดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO constellation) จำนวน 800 ดวง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ digital divide
 5. Centrovision : เทคโนโลยี และนวัตกรรม เครื่องบินเล็ก เครื่องบินโดรน และ ตัวอย่างการบริการของธุรกิจ อากาศยานไร้คนขับ เช่น การจัดทำทัวร์เสมือนจริง (Virtual Panorama Tour), บริการภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศ (Aerial Picture Map)
 6. DJI : จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดรนและการใช้ประโยชน์ในด้านความปลอดภัยสาธารณะ กิจกรรมการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน ภาคพลังงาน ภาคการเกษตร และสื่อ
 7. SKY11 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีโดรนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการพัฒนาโดรนเพื่อการเกษตรสู่อนาคต
 8. Rohde & Schwarz : ระบบวัด ตรวจสอบและจำลองการทำงานของดาวเทียมรวมถึงใช้ทดสอบชิ้นส่วนในดาวเทียมครับ
 9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อการเกษตร Smart Agriculture Platform ด้วย Application ร่วมกับ Partner จากจีน
 10. PlanetComm : อุปกรณ์สื่อสารดาวเทียม ภายใต้แนวคิด “Space Innovation for Our Digital Planet and Beyond”
 11. Royal Thai Air Force และ GISTDA : จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับข้อมูลและเทคโนโลยีเกี่ยวกับดาวเทียมเพื่อความมั่นคง ร่วมกับ GISTDA
 12. APSCO : การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมภายใต้โครงการความร่วมมือด้านอวกาศ ภายใต้แนวคิด Community of shared future through space cooperation

งานสัมมนา Message From The Sky ก็น่าสนใจ

นอกจากนี้ยังมีงานสัมมนาที่น่าสนใจในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ เวทีกิจกรรม (Activity Stage) ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานีครับ

 • 09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน รับของที่ระลึกและรับประทานอาหารว่าง
 • 10.00 – 12.00 น. เวทีเสวนา ช่วงที่ 1 Satellite & Near Future (Orbit)
  • โดย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
  • ผู้แทนจาก บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
  • ผู้แทนจาก บริษัท Intelsat Singapore Pte. Ltd.
  • และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าวดาวเทียม จากต่างประเทศ
 • 12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.30 – 16.00 น. เวทีเสวนา ช่วงที่ 2 ผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่อนาคต
  • หัวข้อ นวัตกรรมโดรนที่ใช้ใน 6 ภาคอุตสาหกรรม โดย บริษัท SZ DJI Technology Co., Ltd.
  • หัวข้อ เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร โดย บริษัท สกาย วัน วัน จำกัด
  • หัวข้อ การพัฒนาโดรนในประเทศไทย โดย บริษัท เซ็นโทรวิชั่น จำกัด
  • หัวข้อ กิจการดาวเทียม และการคมนาคม โดย บริษัท Global Eagle
  • หัวข้อ กิจการดาวเทียม และการศึกษา โดย คณะวิศวรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ : มีชุดหูฟังแปลภาษา TH-EN ตลอดเวลาสัมมนา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก