เจาะลึกฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่! เพิ่มเติมสิ่งใหม่ เริ่มใช้ 1 มกราคม 62

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เราคุ้นเคยกันดีมานับ 20 ปี ซึ่งก็มีมาตรฐานเปลี่ยนขึ้นในช่วงหลายปี (เช่นมีปีต่อท้ายว่ามาตรฐานปี 2012) แต่ยังคงแสดงอัตราการใช้ไฟฟ้าในรูปแบบเดิมมานาน และในปัจจุบันมีการเพิ่ม QR Code เพื่อไว้สแกนกับ App “Label No.5” เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ และป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานแต่ปลอมฉลากเบอร์ 5

แต่ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป กฟผ. ได้ประกาศใช้ “ฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่” ซึ่งมีถึง 4 รูปแบบด้วยกัน

จากภาพแบ่งออกเป็นดังนี้

  1. แบบไม่มีดาว เหมือนกับเบอร์ 5 เดิมทุกประการ
  2. แบบ 1 ดาว
  3. แบบ 2 ดาว
  4. แบบ 3 ดาว

โดยยิ่งดาวเยอะจะยิ่งมีประสิทธิภาพประหยัดไฟมากขึ้น

รายละเอียดส่วนประกอบขอฉลากเบอร์ 5 รูปแบบใหม่

นอกจากนี้ยังมีฉลากบนสินค้าที่ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วย

เพื่อแสดงให้เห็นว่ากระบวนการผลิตนั้นประหยัดพลังงานหรือเป็นสินค้าที่ช่วยประหยัดไฟทางอ้อมเช่น เสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีด เป็นต้น

อ้างอิง: All thai event , EGET Label No.5 Official Site

แสดงความคิดเห็น