Brother ขยายการเติบโตรับความท้าทาย คาดปี 62 ตัวเลขขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ด้วยกลยุทธ์ 3C’s

จากในปีงบประมาณ 2561 นั้น Brother (บราเดอร์) ได้มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 5%  ทำให้พวกเขาจึงรุกหน้าการ “เปลี่ยน” เพื่อสร้างการเติบโตแบบสวนกระแสเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจก่อนที่คนอื่นจะมาเปลี่ยนเรา

“บราเดอร์พยายามปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งหวังให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในระดับสูงทั้งในส่วนของนวัตกรรมและคุณภาพผลิตภัณฑ์ และที่สำคัญอีกประการคือคุณภาพงานบริการหลังการขายซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจของบราเดอร์ที่ผ่านมา” ผลของการวางกลยุทธ์ที่มองไปข้างหน้าอย่างตีโจทย์แตกของ บราเดอร์ทำให้ปีที่ผ่านมา บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล มีการเติบโตเฉลี่ยขึ้นทุกปี

นายโทโมยูกิ ฟูจิโมโตะได้มองว่าปัจจัยความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจากการนำปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ว่า ‘At Your Side’ มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจ โดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางหลักของแต่ละแนวคิดและขยายแนวคิดดังกล่าวไปยังพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตลอดกว่า 10 ปี พวกเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรือคอนเซปต์ที่พวกเขาขนานนามไว้ว่า “Tranform for the Future” โดยใช้กลยุทธ์ 3C’s เข้ามาเสริม และตลอด 3 ปีนับจากนี้ บราเดอร์ จะวางรากฐานที่มั่นคงในทุกมิติภายใต้คอนเซปต์ Towards to next level” เจาะลึกกลยุทธ์ 3C’s ทางลัดสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

  • Customer หรือลูกค้าที่ถูกให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ๆ เสมอตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจ ‘At Your Side’ ความซื่อสัตย์และจริงใจคือหลักปฏิบัติตลอดระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมาของการดำเนินธุรกิจในไทย ด้วยการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและความหลากหลาย ศักยภาพในการตอบโจทย์ทุก Life Style ในราคาที่สมเหตุสมผล ไปจนถึงการบริการหลังการขายด้วยศูนย์บริการคุณภาพ
  • Channel Partner หรือพันธมิตรด้านช่องทางการขาย ซึ่งปัจจุบันบราเดอร์ทำธุรกิจโดยการขายสินค้าผ่าน Business Partner 100% ดังนั้นในปีนี้ บราเดอร์ จะเน้นการทำงานใกล้ชิดกับตัวแทนจำหน่ายมากขึ้น
    และจากภาพรวมตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้ Partner บางรายประสบปัญหาในการปรับตัว
  • Company หรือองค์กร คือจุดยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ขับเคลื่อนกลยุทธ์สานต่อการเป็นผู้นำธุรกิจ บริษัทฯ ต้องปรับปรุงเและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งขั้นตอนในการทำงานทั้งภายในและภายนอกที่ปรับปรุงและพัฒนาให้มีกระบวนการทำงานที่สั้นลง, People Development ซึ่งบุคลากรก็เป็นหนึ่งจุดยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนา