บริจาคเงินแด่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจจากกิจกรรม TGS Charity 2018 อย่างเป็นทางการ มูลค่า 102,700 บาท

กิจกรรมประมูลสินค้าไม่ว่าจะเป็นด้าน IT หรือ ของจากศิลปินดารา และ YouTuber ต่างๆ ในงานชื่อ “TGS Charity 2018” ซึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้รับการบริจาคทั้งจากผู้เข้าร่วมงานและผู้รับชมทางบ้าน นำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำมาบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 102,700 บาท

ทางบริษัทโชว์ไร้ขีด จำกัด โดย หนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ และ คุณต่อบุญ พ่วงมหา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อและโฆษณา บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ได้เดินทางมามอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ รับมอบโดยคุณฉันทนา ดาวราย รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ เพื่อเป็นทุนในการผ่าตัด ช่วยชีวิตเด็กต่อไปในอนาคต ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจได้ไม่น้อยกว่า 3 ราย

การทำงานที่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจเปรียบเสมือนเราได้ให้ชีวิตใหม่กับเด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็กที่พิการทางด้านหัวใจแต่กำเนิด ซึ่งเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่ทางผู้ปกครองไม่มีเงินมากพอที่จะรักษาได้ ซึ่งปัจจุบันมีเด็กกว่า 8,000 คนต่อปีที่เกิดมาแล้วเป็นโรคหัวใจนี้ ซึ่งมูลนิธิเด็กโรคหัวใจเราตั้งใจดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขอบคุณผู้ที่คอยสนับสนุนบริจาคเข้ามาทุก ๆ ท่าน

และในอนาคตมูลนิธิจะไม่ได้เพียงแค่มอบเงินค่าผ่าตัดรักษาโรคหัวใจเพียงอย่างเดียว แต่จะมีการมอบทุนให้กับเด็ก ๆ ที่ไม่มีทุนการศึกษา เพื่อให้สามารถก้าวไปสู่บุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป

คุณฉันทนา ดาวราย รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2524 โดยกลุ่มของผู้มีจิตศรัทธาในสาธารณประโยชน์ร่วมกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคหัวใจเด็ก และด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงรับมูลนิธิฯ ไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2527 มูลนิธิฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่นั้นมา