Ricoh เผยจะย้ายฐานผลิตจากจีนมาไทย เพื่อลดผลกระทบจากสงครามการค้า

บริษัท Ricoh จำกัด เผยว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตเครื่องพิมพ์ตระกูล MFP หลัก สำหรับส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกามายังประเทศไทย เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และประเทศจีน

การตัดสินใจครั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งที่ประกาศไว้ในกฎหมายศุลกากรของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งการย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนมายังประเทศไทยนี้ทำเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับ RICOH จากการกีดกันทางการค้า

ปัจจุบัน บริษัท Ricoh Asia Industry (Shenzhen) กำลังผลิตเครื่องพิมพ์ MFP รุ่นที่ทำงานด้วยความเร็วสูง การย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังไทยในครั้งนี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์ MFP ทั้งหมดที่ผลิตเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐฯ นั้น ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยแทน

อย่างไรก็ตาม RICOH จะยังคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้กับผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน และวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบซัพพลายเชน ซึ่งอาจรวมถึงการย้ายการผลิตบางอย่างจากไทยกลับไปยังจีนเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และยกระดับประสิทธิภาพโดยรวมให้ได้มากที่สุด