ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA

NIA แถลงจัดงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2019 ชูจุดเด่น “เมืองแห่งนวัตกรรมทางด้านสังคม”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แถลงข่าวจัดงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2019” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ภายใต้แนวคิด “Social Innovation in The City” (เมืองแห่งนวัตกรรมทางด้านสังคม) ครั้งแรกกับการรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมต่าง ๆ

จากด้านซ้าย: คุณาวุฒิ บุญญานพคุณ, ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์, พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
จากด้านซ้าย: คุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม, ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ พิธีกรผู้ดำเนินงาน

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวว่า งาน INNOVATION THAILAND EXPO 2019 หรือ ITE 2019 เป็นการนำเสนอมุมมองการเกิดขึ้นของสังคมเมืองในปัจจุบันและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมามากมาย ซึ่ง “นวัตกรรมเพื่อสังคม” เป็นหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในแง่การสร้างรายได้ การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ที่จะนำไปสู่การสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

สำหรับการจัดงาน ITE 2019 ครั้งนี้ ถือเป็นงานครั้งแรกที่มีการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยแก้ปัญหาด้านสังคมต่าง ๆ ที่เกิดจากการขยายตัวของเมืองใจกลางกรุงเทพฯ โดยได้ชูประเด็นหลัก 3 ด้าน ได้แก่

  • สร้างรายได้ – นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
  • สร้างสุขภาพ – นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างสุขภาพที่ดี ทำให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • สร้างความสุข – นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างความสุขในการใช้ชีวิตในสังคมเมือง ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่

ทั้งนี้ หนึ่งในไฮไลต์ของงาน ITE2019 นอกจากนิทรรศการและการจัดจำหน่ายสินค้านวัตกรรมเพื่อสังแล้ว ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปจากผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม อาทิ การชมภาพยนตร์สำหรับผู้พิการทางสายตา ที่เปิดโอกาสให้ทั้งคนตาบอดและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชม โดยเป็นนวัตกรรมจากแอปพลิเคชั่น “PANNANA” หนึ่งในตัวอย่างของนวัตกรรมเพื่อสร้างความสุขให้กับคนตาบอด และทำให้ความสุขเข้าถึงทุกคน ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้พิการ

สำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้ #beartai ได้สัมภาษณ์ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ถึงที่มาของการจัดงาน และตัวอย่างของนวัตกรรมที่จะมีมาจัดแสดงในครั้งนี้

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

#beartai: ที่มาของแนวคิดในการจัดงาน

ก่อนหน้านี้ ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้จัดงานสัปดาห์นวัตกรรม ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี จัดมาถึง 4 ปี ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการมอบรางวัลนวัตกรรมดีเด่นอย่างเดียว แล้วเริ่มพัฒนาคอนเซ็ปต์ของงาน ให้เป็นเฟสติวัล ให้เป็นการจัดแสดงนวัตกรรม นำผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายมานั่งพูดคุยกัน เป็นธีมจัดงานในแต่ละปี ก็เลยจัดขึ้นมาเป็น Innovation Week ก่อน เริ่มจัดธีมทีเกี่ยวข้องกับงานที่เรากำ หลังจากนั้นมา ได้ขยายมาเป็น Innovation Thailand และมาเป็น Innovation Expo เมื่อปีที่แล้ว จัดเป็นงานขนาดใหญ่ มีสามภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกัน คือ งานสัมมนา, งานมอบรางวัล และงานแฟร์ (การออกบูธจัดแสดงจากนวัตกร) ปีนี้จะเน้นนวัตกรรมทางด้านสังคม รางวัลที่มอบในปีนี้จะมีความหลากหลาย และทันสมัยมากขึ้น ส่วนการออกบูธ หลัก ๆ จะเป็นจากภาคเอกชน

โดยหลัก ๆ แล้ว ต้องการจะเน้นหนักไปในทาง Startup ซึ่งทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้มีส่วนร่วมในงาน Startup Thailand ด้วย แต่ในงานนี้จะเน้นไปในทางของธุรกิจเอสเอ็มอี และบริษัทขนาดใหญ่ อยากให้นำนวัตกรรมมาจัดแสดงและอธิบายว่างานนวัตกรรมในตอนนี้ เป็นอย่างไรบ้าง และยังเป็นงานที่ให้เกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้วยเช่นกัน

#beartai: แนวคิดในการจัดงาน และองค์ประกอบต่าง ๆ

อยากให้คนไทยตื่นตัวในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมมากขึ้น และหลากหลายกว่าเดิม จากเมื่อก่อนที่มีนวัตกรรมในรูปแบบสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันนี้ทำได้มากมายและหลากหลาย นวัตกรรมอาจจะมาในรูปแบบของสินค้าและบริการ แม้แต่ในด้านสังคม ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมด แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือ ต้องการกระตุ้นน้องๆ ในระดับนิสิตและนักศึกษา ที่ไฝ่ฝันอยากเป็นนวัตกร ให้เข้ามาอยู่ในระบบนิเวศนี้ให้เร็วขึ้น เพราะฉะนั้นแล้ว ในทุก ๆ ปี ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติอยากให้น้อง ๆ ช่วงประมาณระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ทั้งที่เคยเข้าค่ายกับทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติมาแล้ว หรืออยู่ในกลไกที่ให้การสนับสนุน เข้ามาเรียนรู้จากพี่ ๆ ที่ทำธุรกิจจนเติบโต ว่าทำอย่างไรถึงสำเร็จ ทำด้วยวิธีไหนบ้างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติต้องการที่จะมีส่วนร่วมกับบริษัทที่เป็นขนาดใหญ่มากขึ้น และเริ่มขยายไปสู่การทำงานร่วมกันกับหน่วยงานราชการ นอกเหนือจากทำงานร่วมกันกับภาคชุมชน ภาคสังคม และภาคเอกชน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของทางหน่วยงาน (ถึงแม้ว่าสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจะเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐก็ตาม)

#beartai: ถ้าจะดึงคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม ต้องใช้เม็ดเงินมากน้อยขนาดไหน หรือไม่ต้องลงทุนอะไรเลย

ถ้าเทียบกับการลงทุนซื้อของขนาดใหญ่ ถือว่าเรา (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) ลงทุนน้อย การสร้างคนขึ้นมา ต้องมีการลงทุนเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อสร้าง Awareness ขึ้นมา พอเขามีไอเดีย เขาจะเริ่มลงทุนกับสิ่งที่เขาจะสร้างมันขึ้นมา เพื่อทำให้ไอเดียเป็นจริงมากขึ้น อาจจะต้องลงทุนมากขึ้น เงินก็จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

#beartai: ทำไมนวัตกรรมสร้างความสุข ถึงถูกยกให้เป็นประเด็นสำคัญในการจัดงานครั้งนี้

ในส่วนของนวัตกรรมทางสังคมนั้น มีการพูดถึงผู้คนเป็นหลัก การที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ถ้าทำแล้วมันไม่มีความสุขมากขึ้น มีแต่ความทุกข์ ก็อาจเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คนที่ทำธุรกิจเยอะๆ พอได้กำไรขึ้นมา เขาอาจจะไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ก็เป็นได้ เพราะฉะนั้น นวัตกรรมที่มาช่วยสร้างความสุข อาจจะไม่นำไปสู่ผลกำไรในเชิงธุรกิจ แต่นำไปสู่ความสุขของครอบครัว ไปสู่ความสุขของเรา ในอดีต เคยมีคนมาขอทุนกับทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อทำนวัตกรรมชิ้นหนึ่ง เพื่อช่วยลดอัตราการฆ่าตัวตาย เพราะว่ามีผู้คนที่ใช้เวลาไปกับการรับฟังคนที่ต้องการจะฆ่าตัวตาย รับฟัง พูดคุย และระบายออกมา ทำให้มีความสุขเพิ่มขึ้น และมีผู้ทีทำแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาด้วย

#beartai: อยากให้ยกตัวอย่างนวัตกรรมสร้างความสุขที่ได้มาจัดแสดงในงานครั้งนี้

มีนวัตกรรมหนึ่งที่สร้างขึ้นมา และนำมาใช้กับผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็น (บุคคลตาบอด) ซึ่งนวัตกรรมนี้ เป็นนวัตกรรมจากนวัตกรที่เคยสร้างบริการๆ หนึ่งขึ้นมา เป็นบริการจัดหางานให้ผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็น สามารถทำงานได้ คราวนี้ นวัตกรรมนี้เกิดจากการที่ผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็น ต้องการอยากไปรับชมภาพยนตร์กับเพื่อน แต่เนื่องด้วยไม่สามารถมองเห็นได้อยู่แล้วเป็นทุนเดิม จึงมีนวัตกรรมหนึ่งขึ้นมา ชื่อว่า “PANNANA” เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยอธิบายองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ ว่าในซีนๆ นั้น ที่กำลังฉายอยู่นั้น มีอะไร สิ่งใด และใครทำอะไรอยู่บ้าง โดยจะมาในรูปแบบของเสียงบรรยายภาพ (Audio Description)

ตัวอย่างการทำงานของแอปพลิเคชัน PANNANA

#beartai: อยากฝากอะไรให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานนี้บ้าง

งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคมนี้ เป็นงานที่ไม่เสียค่าเข้าชม และยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรม ปีนี้จัดในธีม “นวัตกรรมเพื่อสังคม” อยากให้คนที่มองว่าในตอนนี้ สังคมของเรากำลังมีประเด็นอะไรอยู่บ้าง สามารถเข้ามาร่วมพูดคุย มาฟังคำแนะนำ รวมถึงยังมีส่วนการจัดแสดง ร่วมเวิร์คชอป ทั้งเรื่องของการทำธุรกิจทางด้านนวัตกรรมสังคม ทำให้เกิดความสุข รวมทั้งทำให้เรามีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น อยากให้มากันเยอะ ๆ นะครับ

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเปิดมุมมองด้าน “นวัตกรรมเพื่อสังคม” ที่สามารถสร้างรายได้ สร้างสุขภาพ และสร้างความสุข ให้แก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สามารถมาร่วมกันได้ที่งาน INNOVATION THAILAND EXPO 2019 (ITE 2019) ได้ในวันที่ 3 – 5 ตุลาคมนี้ ณ สามย่านมิตรทาวน์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของงาน www.innovationthailand.org/ite2019 หรือที่เฟซบุ๊กเพจของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ facebook.com/NIAThailand

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส

แสดงความคิดเห็น