internet access 01

นายกประกาศระงับข้อกำหนดห้ามเสนอข่าวอันอาจสร้างความหวาดกลัว หลังศาลสั่ง

ตามที่เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีการออกข้อกำหนด ฉบับที่ 29 ห้ามผู้ใดเสนอข่าว อันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ผ่านราชกิจจานุเบกษา ได้มีคำวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนและสื่อต่าง ๆ มากมายว่าเป็นการปิดกั้นสื่อหรือไม่ นำไปสู่การฟ้องร้องของสื่อออนไลน์ 12 สำนักเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา จนศาลแพ่งได้ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระงับการบังคับใช้ข้อกำหนดฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา

วันนี้ (10 สิงหาคม) มีการเผยแพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 31) มีเนื้อความสรุปได้ดังนี้

ตามที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้ระงับการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อกำหนดให้ยกเลิกข้อกำหนด ฉบับที่ 29 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคมเป็นต้นไป

อ้างอิง : ราชกิจจานุเบกษา

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส