มีคำสั่งให้ GrabBike ยุติให้บริการแล้ว กรมขนส่งฯ แจง “ขัดต่อกฎหมาย”

จากข่าว GrabBike ถูกกรมการขนส่งทางบกเรียกชี้แจง หลังพบว่ามีการให้บริการที่ขัดต่อกฎหมาย ตอนนี้ได้มีคำสั่งเด็ดขาดให้ยุติการให้บริการซะแล้ว

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 59 ที่ผ่านมา นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ออกมาเปิดเผย หลังจากได้ประชุมหารือร่วมกันผู้บริหารของ GrabBike เพื่อให้รับทราบข้อระเบียบกฎหมายในการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยมีข้อสรุปว่า ทางกรมฯ ไม่ได้ปฏิเสธการเรียกบริการลักษณะนี้ แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ซึ่งในขณะนี้ทาง GrabBike ยังขัดต่อกฏหมาย เนื่องจากไม่ได้ใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้อง ผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ไม่มีข้อมูลผู้ขับขี่ในศูนย์ประวัติผู้ขับรถสาธารณะ ไม่ได้วิ่งในเส้นทางที่ได้รับอนุญาต ทั้งยังไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ได้จัดระเบียบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย

ทางกรมขนส่งฯ จึงขอให้ทาง GrabBike ยุติการให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีการฝ่าฝืน ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง จะดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมายในทุกขั้นตอน

โดยทาง คสช. ได้ระบุถึงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างว่า ให้รถจักรยานยนต์รับจ้างทุกคันต้องมีป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลือง ตัวหนังสือสีดำ ผู้ขับขี่ต้องสวมเสื้อวินในรูปแบบใหม่ที่มีบัตรติดเสื้อที่มีการบอกข้อมูลของผู้ขับขี่ โดยที่ข้อมูลของบัตรกับผู้ขับขี่ต้องตรงกัน มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ และต้องขับตามเส้นทางที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น

หลังจากนี้ ใครที่ยังใช้บริการอยู่ คงต้องหาทางอื่นกันใหม่ ส่วนจะเปิดบริการใหม่อีกหรือไม่นั้น คงต้องติดตามกันต่อไปครับ

ที่มา: Thairath