กระบวนการผลิต SSD ส่งผลเสียต่อโลกมากกว่าฮาร์ดดิสก์เป็นเท่าตัว

อย่างที่เรารู้กันดีว่า SSD (Solid State Drive) นั้นทำให้การเขียนและอ่านข้อมูลเร็วขึ้นกว่าฮาร์ดดิสก์อย่างมากและ SSD ก็เป็นอีกชิ้นส่วนที่สำคัญในคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเกมยุคใหม่ ๆ ของเราในปัจจุบันแล้วเพราะเจ้า SSD ทั้งเล็กกว่า เบากว่าและ กินไฟน้อยกว่าฮาร์ดดิสก์จึงทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการผลิต SSD ก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ขั้นตอนการผลิต SSD นั้นส่งผลเสียต่อโลกของเรามากกว่าการผลิตฮาร์ดดิสก์เป็นเท่าตัวเลย

เนื่องจากการผลิตของ SSD ที่มากขึ้นหลาย ๆ ฝ่ายก็เริ่มที่จะกังวลกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโลกของเราในขั้นตอนการผลิต SSD ทางมหาวิทยาลัย Wisconsin-Madison และมหาวิทยาลัย British Columbia ผลของการวิจัยออกมาว่าเนื่องจาก SSD รุ่นใหม่ ๆ นั้นต้องการชิ้นส่วนหลายชิ้นเช่น NAND, DRAM และ ตัวชิป Controller ยังไม่รวมถึงวิธีการผลิตใหม่ ๆ ที่ใช้ทั้งส่วนประกอบที่หายากและพลังงานในการผลิตที่สูงมาก

ในการวิจัยยังมีบอกอีกว่าถึง SSD จะใช้พลังงานน้อยกว่าฮาร์ดดิสก์ในตอนใช้งานแต่ว่าตัว SSD นั้นได้สร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์มากกว่าฮาร์ดดิสก์ไปมากตั้งแต่ยังไม่ได้ใช้งานเลยด้วยซ้ำ แต่อย่างไรก็ตามการคำนวณผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ในงานวิจัยนี้ก็ยังมีหลายจุดที่ยังไม่สะท้อนการใช้งานจริงของฮาร์ดดิสก์และ SSD โดยในตอนนี้การซื้อ SSD มาใช้งานยังเป็นสิ่งที่ควรที่จะทำอยู่และเอาเวลาที่ลดลงในการย้ายข้อมูลต่าง ๆ ไปช่วยสิ่งแวดล้อมในทางอื่น ๆ แทน

ที่มา: TomsHardware