TikTok จะเปลี่ยนมาตรการเกี่ยวกับบัญชีการเมืองในสหรัฐฯ ให้เข้มงวดขึ้น

TikTok จะเปลี่ยนแปลงกฎที่เกี่ยวกับบัญชีทางการเมือง ตั้งแต่บัญชีรัฐบาล นักการเมือง ไปจนถึงพรรคการเมือง โดยจะมีการยืนยันว่าบัญชีเหล่านี้เป็นบัญชีของแท้หรือไม่ เพื่อให้ผู้ใช้งานรับรู้ว่ากำลังรับชมเนื้อหาจากสถาบันหรือบุคคลทางการเมืองตัวจริง

TikTok ให้เหตุผลว่ามาตรการใหม่ที่กำหนดขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาบรรยากาศเชิงบวกของแพลตฟอร์มเอาไว้โดยระบุว่าที่ทำแบบนี้ไม่ได้เป็นการส่งเสริมให้นักการเมืองหรือพรรคการเมืองมาสมัครบัญชีบน TikTok แต่ก็พร้อมต้อนรับผู้ที่ตัดสินใจสมัคร และชี้ว่าการระบุตัวตนของบัญชีผู้ใช้ที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง “จะช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้สร้างเนื้อหากับชุมชนของพวกเขา”

ทั้งนี้ เดิมที TikTok มีระบบตราบัญชีที่ได้รับการรับรอง (Verified Badge) อยู่แล้ว แต่ก็เป็นทางเลือกเท่านั้น โดยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทาง TikTok จะทดลองบังคับให้บัญชีการเมืองในสหรัฐอเมริกาจะต้องติดตราแสดงว่าเป็นบัญชีที่ได้รับการรับรอง ในช่วงการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ

นอกจากนี้ TikTok ยังเพิ่มการห้ามการโฆษณาทางการเมืองในระดับบัญชีด้วย โดยบัญชีของนักการเมืองและพรรคการเมืองจะไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์การโฆษณาได้โดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังจะห้ามการระดมทุนทางการเมือง การให้เงิน รับเงิน และการใช้เงินในการโปรโมตบัญชี ผ่านฟีเจอร์ทำเงินของ TikTok ได้ รวมถึงยังไม่สามารถชี้ช่องให้ประชาชนไปบริจาคเงินบนเว็บไซต์ของตัวเองด้วย

อย่างไรก็ดี TikTok จะยังคงให้บัญชีของหน่วยงานรัฐในการประชาสัมพันธ์โครงการของรัฐที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอยู่ อย่างเช่นการโปรโมตวัคซีน COVID-19 แต่จะต้องทำงานร่วมกับตัวแทนจากทาง TikTok เท่านั้น

ที่มา TikTok Newsroom

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส