จีนออกมาตรการกำกับ Deepfake โดยจะมีผล 10 มกราคมปีหน้า

สำนักงานกำกับดูแลไซเบอร์สเปซของจีน (CAC) กำหนดมาตรการใหม่เกี่ยวกับ Deepfake หรือเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบหน้าและเสียง ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 มกราคมปีหน้า เป็นต้นไป

มาตรการดังกล่าวจะยกระดับการตรวจสอบการใช้ Deepfake ของผู้ให้บริการเนื้อหาบนโลกออนไลน์ให้เข้มงวดมากขึ้น โดย CAC ชี้ว่าจะช่วยป้องกันการปลอมตัวตนโดยปราศจากความยินยอมได้

นอกจากนี้ CAC ยังมุ่งจำกัดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการดัดแปลงเนื้อหา โดยใช้ Deep Learning และความเป็นจริงเสมือน (VR)

CAC เรียกผู้ให้บริการเหล่านี้ว่าผู้ให้บริการสังเคราะห์เชิงลึก (Deep Synthesis Service Provider) ซึ่งการควบคุมที่เหมาะสมจะช่วยเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ได้

ที่มา Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส