เกาหลีใต้เล็งออกมาตรการลดภาษีให้ผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

รัฐบาลเกาหลีใต้วางแผนออกมาตรการลดภาษีให้กับผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ เพื่อมุ่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดชิปโลก

กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังเป็นผู้เสนอมาตรการนี้ ซึ่งมีรายละเอียดการหักภาษีสูงสุดถึงร้อยละ 15 ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ที่ลงทุนในสิ่งปลูกสร้างสำหรับการพัฒนา ‘เทคโนโลยีทางยุทธศาสตร์ระดับชาติ’ ได้แก่ เซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรีสำรอง และวัคซีน

ในขณะที่บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางจะได้รับการลดภาษีสูงสุดถึงร้อยละ 16 และร้อยละ 25 ตามลำดับ

รัฐบาลยังจะลดภาษีเป็นการชั่วคราวให้กับผู้ที่เพิ่มงบประมาณในการลงทุนสูงสุดถึงร้อยละ 10

ชู คยองโฮ (Choo Kyung-ho) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังชี้ว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ถือเป็นกระดูกสันหลังของประเทศ ทั้งยังส่งผลโดยตรงกับความสามารถในการแข่งขัน ความมั่นคงแห่งชาติ และความอยู่รอดของเกาหลีใต้ในอนาคต

ชู คยองโฮ เผยอีกว่าเซมิคอนดักเตอร์มีจำนวนการส่งออกนับเป็นร้อยละ 18.9 ของการส่งออกทั้งหมด และร้อยละ 17.7 ของการลงทุนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในปี 2022

นอกจากมาตรการลดภาษีสำหรับการลงทุนสร้างโรงงานแล้ว รัฐบาลยังจะเสนอให้มีการลดภาษีร้อยละ 30-50 สำหรับการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ด้วย

ที่มา koreaherald

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส