องค์กรนอกภาครัฐ Avaaz ชี้ว่าโชเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ยังไม่สามารถจัดการกับเนื้อหาเท็จได้ดีพอ

Avaaz องค์กรนอกภาครัฐที่ไม่แสวงหากำไรชี้ว่าโซเชียลมีเดียอย่าง Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn และ TikTok ยังไม่มีการดำเนินการลบข่าวปลอมออกจากแพลตฟอร์มของตัวเองที่ดีพอ

ทั้ง 5 บริษัทใกล้ถึงกำหนดส่งรายงานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับการปล่อยข้อมูลเท็จที่สหภาพยุโรปเพิ่งจะออกมาใหม่ ภายใต้กฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) ที่มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

Avaaz ระบุว่าได้วิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อหา 108 ตัวอย่างที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ต่อต้านการฉีดวัคซีน โดยพบว่าโซเชียลมีเดีย 6 รายใหญ่สามารถจัดการกับเนื้อหาทำนองนี้ได้เพียงร้อยละ 22 เท่านั้น แถมยังเน้นเฉพาะเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น Avaaz พบว่านอกจากเจ้าของแพลตฟอร์มเหล่านี้จะไม่สามารถจัดการกับข้อมูลเท็จได้ดีพอแล้ว ยังอาจละเมิดต่อข้อบัญญัติตาม DSA ด้วย ซึ่งหากบริษัทใดไม่สามารถปฏิบัติตาม DSA ได้จะถูกปรับเป็นเงินสูงสุดร้อยละ 6 ของรายได้ทั้งหมด

ที่มา Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส