GoTo บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่สุดจากอินโดนีเซียเล็งปลดพนักงาน 600 คน

PT GoTo Gojek Tokopedia บริษัทด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียเผยว่าจะปลดพนักงานรอบใหม่ราว 600 ตำแหน่ง เพื่อปรับองค์กรและเพิ่มกำไร

เมื่อปีที่แล้ว GoTo เคยปลดพนักงานไปแล้วมากถึง 1,300 คน

GoTo ระบุว่าการปลดพนักงานในรอบนี้อยู่ภายใต้แผนการควบรวมธุรกิจบางอย่างและปรับรวมทีมงานบางทีม เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ดียิ่งขึ้น

บริษัทเคยระบุไปก่อนหน้านี้ว่ามีแผนจะทำให้บริษัทคล่องตัวมากขึ้น และรักษาความสามารถในการเติบโตท่ามกลามเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย

ที่มา Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส