ผู้เชี่ยวชาญชี้ เพียง 6 เดือน องค์กรในอินเดียถูกโจมตีโดยเฉลี่ยองค์กรละ 1,788 ครั้ง

Check Point Software Technologies บริษัทไซเบอร์รายงานว่าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา องค์กรหนึ่ง ๆ ของอินเดียเผชิญการโจมตีทางไซเบอร์ราว 1,787 ครั้ง สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโลกที่ราว 983 ครั้ง

สถิตินี้มีแนวโน้มสูงกว่าสถิติทั้งปี 2022 ที่หนึ่งองค์กรในอินเดียถูกโจมตีโดยเฉลี่ย 1,866 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งก็สูงกว่าปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 38 แล้ว

รูพัล ชาห์ ฮอลเลนแบ็ก (Rupal Shah Hollenback) ประธานของ Check Point ชี้ว่าภาพรวมภัยคุกคามทางไซเบอร์ในอินเดียขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากความเป็นดิจิทัลมากขึ้น และการที่องค์กรต่าง ๆ หันไปใช้คลาวด์มากขึ้นกว่าเดิม

ฮอลเลนแบ็กชี้ว่าวงการที่ตกเป็นเหยื่อการโจมตีทางไซเบอร์มากที่สุดคือด้านการให้บริการทางการแพทย์ รองลงมาคือด้านการทหาร และด้านการศึกษา

ซึ่งทั้ง 3 วงการนี้มีสิ่งที่เหมือนกันคือ มีโครงสร้างพื้นฐานในลักษณะผสมระหว่างในที่ตั้งองค์กรและบนคลาวด์ นั่นเอง

ที่มา thewire

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส