จีนเปิดรับฟังความเห็นร่างแนวทางต้านความรุนแรงทางไซเบอร์

จีนอยู่ในขั้นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อร่างแนวทางการลงโทษการใช้งานโลกออนไลน์ในทางที่ผิด

ผู้มีส่วนในการจัดทำร่างแนวทางฉบับนี้มีทั้ง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (MPS) และศาลสูงสุด โดยมุ่งแก้ปัญหาจากการที่โลกออนไลน์กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและสิทธิของปัจเจกชน

ความผิดที่อยู่ในร่างแนวทางฉบับนี้ได้รับการนิยามว่าเป็น ‘ความรุนแรงไซเบอร์’ เช่น การปล่อยข่าวลือ การด่าทอ และการแฉประวัติบุคคลสู่สาธารณะ ซึ่งในบางกรณีอาจมีโทษตามกฎหมายอาญา

ร่างแนวทางฉบับนี้ยังกำหนดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงไซเบอร์อย่างเร่งด่วน หากมีการยื่นคำร้องเกิดขึ้น

ทั้งนี้ รัฐบาลจะรับฟังความเห็นต่อร่างแนวทางฉบับนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายนนี้

ที่มา Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส