Meta ชี้ว่าจะขอความยินยอมจากผู้ใช้งานใน EU ก่อนใช้งานระบบโฆษณาแบบเจาะจง

Meta เผยว่าจะขอความยินยอมจากผู้ใช้งานในสหภาพยุโรป (EU) ก่อนใช้ระบบการโฆษณาแบบเจาะจงเป้าหมายบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ

บริษัทชี้ว่าที่ต้องขอความยินยอมก่อนก็เพื่อทำตามกฎระเบียบที่ คณะกรรมาธิการคุ้มครองข้อมูล (DPC) ของไอร์แลนด์ องค์กรกำกับหลักของ EU เพิ่มขึ้นมา

ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้งาน Facebook และ Instagram ยินยอมให้มีการใช้ระบบโฆษณาดังกล่าวกับตัวเองแล้วตั้งแต่ตกลงในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน (Terms and Conditions) ทั้ง 2 แพลตฟอร์ม

แต่ต่อไปนี้จะไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว เพราะ DPC ชี้ว่า Meta ไม่สามารถเข้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีนี้ได้อีกต่อไป

ทั้งนี้ Meta จะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของขั้นตอนใหม่นี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ด้าน DPC ชี้ว่าได้รับจดหมายชี้แจงจากทาง Meta ในเรื่องดังกล่าวแล้ว

ที่มา Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส