คณะผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ตรวจสอบ Microsoft กรณีระบบอีเมลรั่ว

คณะพิจารณาความปลอดภัยไซเบอร์ (CSRB) ของสหรัฐอเมริกาจะตรวจสอบความเสี่ยงจากเทคโนโลยีคลาวด์

บทบาทของ CSRB เน้นการพิจารณาความเสี่ยงที่มีต่อโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ เช่น ระบบการจัดการตัวตนและการยืนยันตัวตน และตรวจสอบผู้ให้บริการคลาวด์ทุกรายที่เกี่ยวข้อง

หนึ่งในนั้นคือ Microsoft ที่จะถูกตรวจสอบเกี่ยวกับการรั่วไหลของระบบอีเมลที่หน่วยงานรัฐใช้ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นฝีมือแฮกเกอร์จีน

ก่อนหน้านี้ มีการเปิดเผยว่าแฮกเกอร์ซึ่งได้รับการสั่งการจากรัฐบาลจีนเข้าโจมตีระบบอีเมลบนคลาวด์ของ Microsoft โดยใช้กุญแจเข้ารหัสและโค้ดของแพลตฟอร์ม ทำให้สามารถเข้าไปสอดแนมการสื่อสารภายในระบบอีเมลของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศได้

ที่มา Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส