ยุโรปชะลอดีลซื้อ iRobot ของ Amazon ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม

คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ชะลอการตรวจสอบข้อตกลงซื้อผู้ผลิตหุ่นยนต์ดูดฝุ่น iRobot ของ Amazon มูลค่า 1,700 ล้านเหรียญ (ราว 60,571 ล้านบาท) ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง

โดย EC เผยว่าขั้นตอนนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงไม่ได้ส่งข้อมูลสำคัญที่ทางองค์กรขออย่างทันท่วงที

เมื่อ EC ได้รับข้อมูลที่ขาดหายไปแล้ว กระบวนการตรวจสอบจะดำเนินต่อไป และจะมีการปรับกำหนดวันที่จะมีการประกาศผลการตรวจสอบให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่หยุดไปด้วย

กำหนดวันเดิมที่จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคือวันที่ 13 ธันวาคม

ทั้งนี้ EC เคยให้เหตุผลการตรวจสอบข้อตกลงนี้ว่าเป็นเพราะจะลดการแข่งขันในตลาดและจะเสริมความเข้มแข็ง Amazon ในฐานะความเป็นเจ้าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์โลก

ที่มา Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส