Freenom World

Freenom World ทางเลือกใหม่สำหรับบริการ DNS นอกจาก Google

หลาย ๆ คนอาจจะเคยใช้บริการ DNS หรือ Domain Name System ของผู้ให้บริการรายต่าง ๆ เช่นที่เราคุ้นเคยกันจะเป็นของ Google ซะส่วนใหญ่ ซึ่งจะใช้เลขไอพีเป็น 8.8.8.8 และ 8.8.4.4

freenom-world

ล่าสุดมีบริการ DNS ใหม่ Freenom World ของ Freenom ซึ่งปกติเป็นบริการเกี่ยวกับโดเมนและ DNS ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 และมีโครงสร้างเดิมไว้อยู่แล้ว จึงเปิดบริการนี้ให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้ใช้งานกัน ซึ่งสามารถใช้งานได้ด้วยเลขไอพี 80.80.80.80 และ 80.80.81.81

บริการนี้จะไม่มีการเก็บข้อมูลใด ๆ จากผู้ใช้เลย เว้นแต่จะมีเพียงเลขไอพีที่นั้นที่ทางผู้ให้บริการที่มี

สามารถลองใช้งาน Freenom World ได้แล้ววันนี้

อ้างอิง : Freenom World