TikTok

Pew Research Center พบว่าชาวอเมริกันเสพข่าวบน TikTok เพิ่มขึ้น

ผลการศึกษาของ Pew Research Center เผยว่าสัดส่วนผู้ที่ใช้ TikTok ในการเสพข่าวเพิ่มมากขึ้นเป็น 43% ในปี 2023 จากเดิม 22% ในปี 2022

Pew ทำการศึกษานี้โดยการสำรวจผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาจำนวน 8,843 คนระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 1 ตุลาคม

การสำรวจพบว่าในจำนวนนี้ 67% ติดตามข่าวผ่านเว็บไซต์ข่าวหรือแอปข่าว ขณะที่ครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่ติดตามข่าวผ่านโซเชียลมีเดีย

โซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการบริโภคเนื้อหาข่าวคือ Facebook (30% ของชาวอเมริกัน) ตามมาด้วย YouTube, Instagram และ TikTok ที่ 26% 16% และ 14% ตามลำดับ

สำหรับเพศของผู้ติดตามข่าว Pew พบว่าผู้ที่มักจะตามข่าวบน Nextdoor, Facebook, Instagram และ TikTok ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง ส่วนผู้ชายจะตามข่าวบน Reddit, X, LinkedIn และ YouTube

ที่มา Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส