Apple ต่อต้านกฏของสหรัฐฯ​ ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานใช้อะไหล่เทียบในการซ่อมสินค้า

Apple ไม่ค่อยเปิดใจเรื่องการที่ให้ลูกค้านำสินค้าอย่าง iPhone iPad ไปซ่อมร้านข้างนอกอยู่แล้ว แต่ล่าสุด Apple ได้คัดค้านร่างกฎหมายที่เสนอในรัฐโอเรกอนที่จะอนุญาตให้ลูกค้าใช้อะไหล่ปลอมหรือที่คนไทยคุ้นเคยว่าอะไหล่เทียบในการทดแทนอะไหล่แท้จาก Apple ได้

ก่อนหน้านี้รัฐแคลิฟอร์เนียได้เสนอร่างกฏหมายให้ Apple ผู้ใช้งานสามารถซ่อมเครื่องด้วยตัวเองได้มากขึ้น แน่นอนว่าเป็นอะไหล่ที่ได้รับการรับรองจาก Apple เนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบที่เรียกว่า parts pairing หรือระบบตรวจจับว่าเป็นอะไหล่ที่มาจาก Apple จริง ๆ เหมือนเวลาเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ปลอมแล้วระบบตรวจจับว่าไม่ใช่แบตเตอรี่แท้เป็นต้น ทำให้ฟีเจอร์บางอย่างไม่สามารถใช้งานได้ เช่น Battery Health แต่ร่างกฏหมายจากรัฐโอเรกอนนั้นแตกต่างออกไป

ร่างกฏหมายของรัฐโอเรกอนจะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกอะไหล่ปลอมหรืออะไหล่เทียบมาใช้งานได้ โดยให้ Apple ปิด/หยุดใช้ parts pairing ไม่ให้ระบบตรวจจับอะไหล่ที่ไม้ได้รับการรับรองทำงานจนฟีเจอร์บางอย่างใช้ไม่ได้

จอห์น เพอร์รี่ (John Perry) ตัวแทนจาก Apple คัดค้านการร่างกฏหมายดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าจะสร้างปัญหาด้านความปลอดภัยต่อชาวโอเรกอนหากอนุญาตให้ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ทราบที่มาที่ไปที่แน่นอน รวมถึงไม่สามารถทราบประวัติการซ่อมที่แน่นอนด้วย

ที่มา The Times of India

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส