CES 2018 : Aflac เปิดตัวของเล่นอัจฉริยะ สำหรับช่วยเหลือเด็กที่เป็นมะเร็ง

Aflac ร่วมกับ Sproutel บริษัทที่พัฒนาด้านหุ่นยนต์ เปิดตัวหุ่นยนต์อัจฉริยะ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง

ของเล่นดังกล่าวมีชื่อว่า My Special Aflac Duck โดยได้รับการติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้ที่แก้ม, ใต้ปีก และด้านหลัง ทำให้สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ และมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมเป็น ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID Tag) ต่างๆ ดังนี้

  • ป้ายอีโมจิหลายรูปแบบ ซึ่งเด็กๆสามารถนำมากดลงบนหน้าอกของเจ้าเป็ดตัวนี้เพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ต่างๆได้ เช่น ร้องอย่างมีความสุขสุด หรือส่งเสียงเจ็บปวด เป็นต้น
  • ป้ายโหมด IV เพื่อให้เด็กๆไม่รู้สึกกลัวการทำเคมีบำบัด (Chemotherapy) ช่วยควบคุมอารมณ์, ช่วยสอนเรื่องการหายใจ (จำลองการเต้นของหัวใจเพื่อให้เด็กรู้สึกสงบ และมีสมาธิในการฝึกหายใจ)
  • ป้ายที่ช่วยให้จำลองเสียงของสถานที่ต่างๆ เช่น เสียงป่าฝน เพื่อให้เด็กๆได้รู้สึกเหมือนอยู่นอกโรงพยาบาล, รู้สึกผ่อนคลาย และหลับได้อย่างสบาย

Aaron Horowitz ผู้บริการของ Sproutel ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการช่วยเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งว่า ทำให้พวกเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในเวลาที่ต้องเข้ารับการรักษาเพียงลำพังที่โรงพยาบาล และเป็นอุปกรณ์สะท้อนถึงอารมณ์ต่างๆของพวกเขา

อย่างไรก็ดี My Special Aflac Duck  นั้น จะไม่มีวางจำหน่าย แต่ทาง Aflac จะมอบให้ฟรีๆ แก่เด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลอ้างอิง : theverge