3BB ส่งโปรโหด ไฟเบอร์ 10/5 Mbps ราคาแค่ 250 บาทเท่านั้น!!

สงครามไฟเบอร์กำลังหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุด 3BB ได้ส่งโปรโหดตัวใหม่ล่าสุด อินเทอร์เน็ต 10/5 Mbps

เงื่อนไขการติดตั้ง

  • ใช้งานสำหรับลูกค้าประเภทบ้านพักอาศัย (Home Use) เท่านั้น
  • ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการ 1 เดือนในวันสมัคร
  • ซื้ออุปกรณ์ GPON ONT ราคา 2,200 บาท
  • รับส่วนลดค่าติดตั้ง 5,000 บาท
  • เฉพาะพื้นที่ที่สามารถให้บริการได้เท่านั้น กรุณาตรวจสอบพื้นที่ให้บริการก่อน
  • บริการ 3BB Movie by Monomaxxx จะได้รับ Username และ Password ภายใน 7 วันทำการ หลังจากติดตั้งใช้งานเรียบร้อยแล้ว
  • บริการ 3BB WiFi จะได้รับเมื่อสมัครบริการ Go Paperless เรียบร้อยแล้ว
  • บริการ 3BB Cloudbox พื้นที่เก็บไฟล์ ขนาด 20GB ใช้ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการกรณีที่ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าความเร็วที่ระบุไว้ในแพ็กเกจที่เลือกใช้บริการ อันเนื่องมาจากปัจจัยหรือข้อจำกัดทางเทคนิคและโครงข่ายรวมถึงจำนวนผู้ใช้บริการในขณะนั้น

ลูกค้าจะไม่เสียค่าบริการในการติดตั้งอินเทอร์เน็ต (ฟรี) แต่หากใช้งานไม่ครบหนึ่งปี หรือยกเลิกก่อน ทาง 3BB ก็จะเก็บค่าบริการส่วนนี้ครับ นอกจากนี้หากชำระค่าบริการล่วงหน้าจะได้ส่วนลด 8% อีกด้วย

สมัครได้เลยที่ 3BB ช็อปหรือตัวแทนทั่วประเทศครับ

อ้างอิง