Apple Music มีผู้ใช้งานแบบเสียเงินมากกว่า Spotify แล้ว!

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการวิเคราะห์กันว่า Apple Music จะมีผู้ใช้งานแบบเสียเงินมากกว่า Spotify ภายในปีนี้ แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ใช้เวลานานกว่าที่คิดครับ

สื่อต่างประเทศรายงานว่าตอนนี้ผู้ใช้งาน Apple Music แบบจ่ายเงินนั้นมีมากกว่า Spotify แล้ว “เพียงเล็กน้อย” ที่ตัวเลขที่ใกล้เคียงกันคือ 20 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตาม เมื่อนับจำนวนผู้ใช้งานทั่วโลกแล้ว Spotify ยังมีผู้ใช้งานแบบเสียเงินที่มากกว่า Apple Music ที่ 70 ล้านคน และมีผู้ใช้งานแบบฟรีถึง 90 ล้านคน ในขณะที่ Apple Music มีผู้ใช้งานแบบเสียเงินอยู่ที่ 45 ล้านคนทั่วโลกเท่านั้น

อ้างอิง