Facebook Messenger มีฟีเจอร์ยกเลิกการส่งข้อความแล้ว!

Facebook เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่บนแอปพลิเคชั่น Messenger ซึ่งฟีเจอร์ดังกล่าวเหมาะสำหรับใครที่ส่งข้อความผิด จนไปถึงส่งข้อความผิดคนเพราะสามารถลบข้อความได้ทันก่อนที่ใครจะมาเห็น

ฟีเจอร์ลบข้อความหรือ Unsend ทำงานได้โดยการแตะบนข้อความที่ถูกส่งโดยระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที โดยจะมีสองตัวเลือกเด้งขึ้นมาให้เลือก ได้แก่ Remove for Everyone และ Remove for You

  • Remove for Everyone: ลบไม่ให้ทุกคนเห็น
  • Remove for You: ลบไม่ให้คุณ (ผู้ใช้) เห็นคนเดียว

เมื่อลบข้อความไปแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมาแทนว่า “You removed a message” ข้อความจะถูกลบไปทั้งสองฝ่ายหากเลือก Remove for Everyone ครับ

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า เดิมฟีเจอร์ Unsend นั้นถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้บริหารระดับสูงอย่าง Mark Zuckerburg เมื่อส่งข้อความไปแล้ว ข้อความจะหายไปตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ หลังจากนั้นจึงมีประเด็นดังกล่าวออกมาจนทำให้ Facebook ออกมาประกาศว่าจะพัฒนาฟีเจอร์ Unsend ออกมาให้ทุกคนใช้งานในวันเดียวกันนั้นเอง

อ้างอิง