Apple ยื่นฟ้องบริษัท Corellium ก๊อบปี้ iOS สร้าง Virtual iPhone ออกมาขาย

จากข่าวหนึ่งปีก่อน บริษัท Corellium ได้สร้าง Virtual iPhone ที่สามารถเรียกเปิดบนคอมพิวเตอร์และมีเมนูเลือกรุ่นของ iOS เพื่อนำออกมาขาย

ล่าสุด Apple ไม่ทนแล้ว ได้ยื่นฟ้องให้ปิด Virtual iPhone โดยกล่าวหาว่า การคัดลอก iOS ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ Apple จึงขอใช้สิทธิ์ออกมาเรียกร้องเพื่อหยุดสินค้าที่ผิดกฎหมายนี้ เพราะ Apple กังวลว่า Virtual iPhone จะถูกนำไปใช้โดยนักวิจัยด้านความปลอดภัยเพื่อค้นหาช่องโหว่ของ iOS และ iPhone แล้วขายข้อมูลต่อให้บุคคลอื่นที่จะนำไปใช้ประโยชน์

Apple ยืนยันว่า การฟ้องร้องในคดีนี้จะไม่กระทบต่อการวิจัยด้านการรักษาความปลอดภัยของนักวิจัยที่ประสงค์ดี ซึ่งก่อนหน้านี้เราเห็นได้จากข่าวแล้วว่า Apple มีแผนออก iPhone รุ่นพิเศษ ให้แก่นักวิจัยด้านความปลอดภัย เพื่อหาช่องโหว่และบั๊ก ซึ่งเห็นได้ชัดว่า Apple จริงจังกับเรื่องความปลอดภัยของ iPhone และสนับสนุนให้นักวิจัยเข้ามาตรวจสอบด้วย iPhone รุ่นพิเศษนี้ได้อย่างถูกต้อง

เดือนที่แล้ว บริษัท Corellium ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยได้อัปเดต นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาสาธารณะ และได้รับหมายเรียกให้ไปชี้แจงจากการฟ้องร้องของ Apple ภายใน 21 วัน

ปรากฏการณ์นี้เชื่อว่า Apple จะสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความปลอดภัยของ iPhone และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ iOS ซึ่งเป็นจุดขายที่ดีอย่างหนึ่งและจะช่วยรักษาฐานลูกค้าได้อย่างเหนียวแน่นต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส