china 5g

ไปก่อนไม่รอแล้ว จีนให้บริการ 5G อย่างเป็นทางการพร้อมโครงข่ายใหญ่ที่สุดในโลก ราคาแพ็กเกจไม่ถึงพัน!

หลังจากทั่วโลกต่างผลักดันเรื่อง 5G กันมาอย่างยาวนาน ในที่สุดประเทศจีนก็เริ่มให้บริการ 5G อย่างเป็นทางการแล้ว

ผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศจีนสามราย ได้แก่ China Mobile (CHL), China Telecom (CHA) และ China Unicom (CHU) เริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ต 5G อย่างเป็นทางการ มีราคาแพ็กเกจเริ่มต้น 128 หยวน หรือประมาณ 550 บาท ได้อินเทอร์เน็ตไปใช้งานปริมาณ 30GB ถือว่าเป็นราคาเริ่มต้นที่ไม่แพงเลยสำหรับเทคโนโลยีใหม่ขนาดนี้

โครงข่าย 5G ของทั้งสามเครือข่ายครอบคลุมกว่า 50 เมืองในประเทศจีน เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว และเชินเจิ้น อ้างอิงจากสื่อท้องถิ่น รายงานว่า สถานีหรือเสาสัญญาณ 5G กว่า 12,000 แห่ง ถูกเปิดใช้งานให้ครอบคลุมทั่วทั้งเมืองมากที่สุด

นอกจากประเทศจีนแล้ว เกาหลีและสหรัฐอเมริกาก็เริ่มมีการใช้งาน 5G เช่นเดียวกัน เพียงแต่ถูกเปิดใช้งานในบางพื้นที่เท่านั้น แต่สำหรับประเทศจีนนั้นมีการเปิดใช้งานที่กว้างกว่า จนกลายเป็นประเทศที่มีโครงข่าย 5G กว้างที่สุดในโลกเลยด้วย

ปัจจุบันประเทศจีนมีผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนสำหรับท่องอินเทอร์เน็ตทั้งหมด 850 ล้านคน โดยสื่อท้องถิ่นคาดว่าจะมีผู้ใช้งานที่ได้ใช้ 5G ทั้งสิ้น 110 ล้านคน หรือประมาณ 7% ของประชากรทั้งประเทศภายในปี 2020 ในขณะที่เกาหลีเริ่มใช้งาน 5G ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา มีผู้ใช้งาน 5G ประมาณ 3% จากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเท่านั้น

สำหรับโครงข่าย 5G ในจีนนั้น Huawei มีบทบาทมากที่สุด อย่าง China Mobile ผู้ให้บริการเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในจีนใช้อุปกรณ์ของ Huawei เกินครึ่ง ส่วนที่เหลือมาจาก Ericsson, Nokia และ ZTE

อ้างอิง CNN

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส