Twitter จะลบบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานมากกว่า 6 เดือน

สำหรับใครที่มีบัญชี Twitter แต่ไม่ได้เข้ามาใช้งานเป็นเวลานาน หากยังต้องการบัญชีดังกล่าวอยู่ก็แนะนำให้ล็อกอินก่อนวันที่ 11 ธันวาคมที่จะถึงนี้ไม่เช่นนั้นบัญชีของคุณอาจจปลิวหายไปได้

ล่าสุด Twitter ประกาศว่า เพื่อสังคมสาธารณะและความน่าเชื่อถือของเนื้อหา บริษัทจะลบบัญชีที่ไม่ผ่านการใช้งานหรือไม่ได้ล็อกอินมากกว่า 6 เดือนออกจากระบบ เบื้องต้น Twitter ได้แจ้งไปยังผู้ใช้งานที่ไม่ได้เข้าใช้งานเป็นเวลานานแล้วก่อนที่จะเริ่มลบบัญชีจริง ๆ

ทั้งนี้ตัวแทนของ Twitter ระบุว่า บริษัทจะค่อย ๆ ลบบัญชีไปเรื่อย ๆ ไม่ใช่ลบทีเดียวทั้งหมด เผื่อใครที่ยังอยากเข้ามาใช้งานอยู่

ซึ่งงานนี้ก็น่าจะส่งผลกระทบกับคนที่ Follower เยอะๆ ด้วยที่ก็คงมียอด Follow ลดลง แต่ก็เป็นตัวเลขที่สะท้อนความจริงมากขึ้นครับ

อ้างอิง CNET