Huawei Mate 30

บริษัทวิเคราะห์ชี้ Huawei Mate 30 ไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนจากสหรัฐอเมริกาเลย

สื่อต่างประเทศรายงานว่าบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกายังคงอยากรวมทำธุรกิจกับ Huawei ต่อไป แต่ดูเหมือนว่ามันจะสายเกินไปเมื่อตอนนี้ Huawei ไม่จำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนชิปจากสหรัฐอีกต่อไปแล้ว

สมาร์ตโฟนเรือธงรุ่นล่าสุดของ Huawei อย่าง Mate 30 ซีรีส์ เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา จากข้อมูลจาก UBS และ Fomalhaut Techno Solutions บริษัทด้านเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นได้ตรวจสอบเครื่องรวมถึงชิ้นส่วนภายในพบว่า Mate 30 ซีรีส์ไม่มีการใช้ชิ้นส่วนต่าง ๆ จากสหรัฐอเมริกาแล้ว

ย้อนกลับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐได้ใส่ชื่อบริษัท Huawei ในรายการบริษัทที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐ และออกคำสั่งให้บริษัทเครือสหรัฐเช่น Qualcomm, Intel ห้ามทำการค้ากับ Huawei นั่นส่งผลให้บริษัทขาดชิ้นส่วนบางอย่างที่สำคัญต่อการผลิตสมาร์ตโฟน แต่สุดท้าย Huawei ก็สามารถหาทางออกได้

Wilbur Ross รัฐมนตรีการค้าของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นผู้ดูแลใบอนุญาตส่งออกกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าผู้ผลิตชิปและบริษัทอื่น ๆ ในสหรัฐกว่า 300 รายการได้รับใบอนุญาตให้สามารถทำการค้าขายได้อีกครั้ง

อ้างอิง Marketwatch