Intel ได้รับอนุญาตทำการค้ากับ HUAWEI อีกครั้ง

สัปดาห์นี้ “China Securities Journal” สื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน ได้รายงานว่า Intel ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานสหรัฐอเมริกาเพื่อดําเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท Huawei Technologies

นอกจากนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) ยืนยันว่ายังอนุญาตเพื่อให้บริการต่อ Huawei โดยใช้อุปกรณ์ที่การผลิตจากสหรัฐอเมริกาเพื่อผลิตชิปให้ชิปสําหรับ Huawei และบริษัทอื่น ๆ

ทางด้านบริษัทของเกาหลีใต้ SK Hynix ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำชื่อดัง ก็มีรายงานว่าได้รับใบอนุญาตสหรัฐฯ สําหรับการทำค้ากับ Huawei แต่ทาง SK Hynix ยังปฎิเสธเรื่องนี้

อ้างอิง: Reuters