Power Bank ที่ไม่ได้มาตรฐานมอก. ผิดกฎหมาย! ห้ามขาย!

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ข้อสรุปกรณี Power Bank แล้ว เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน นับตั้งแต่ 16 พฤศจิกายนนี้ Power Bank ที่วางจำหน่ายในประเทศไทย ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ มอก. ซึ่งผู้ซื้อสินค้าสามารถดูได้ง่ายๆ จากตรา มอก. 2879-2560 ที่ตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อยืนยันมาตรฐานความปลอดภัย

ทั้งผู้ผลิต นำเข้า และผู้จำหน่ายที่ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษตามกฎหมาย จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

*แต่ทั้งนี้สินค้าที่ผลิต และนำเข้ามาก่อนหน้าวันดังกล่าว ยังสามารถจำหน่ายได้ตามปกติ

อ้างอิง: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร – สมอ.

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส