Amazon ปรับระบบใหม่จ่ายเงินนักเขียนตามจำนวนหน้าที่ถูกเปิดอ่าน

Amazon เตรียมที่จะปรับปรุงระบบการจ่ายเงินให้กับบรรดานักเขียนหรือสำนักพิมพ์ใหม่มาเป็นการจ่ายโดยคิดตามรายหน้าที่มีผู้เปิดอ่านในหนังสือเล่มนั้น แทนที่จะคิดเป็นยอดขายหนังสือทั้งเล่มเหมือนที่เคยปฏิบัติกันมา โดยจะเริ่มในเดือนหน้านี้เลย

สำหรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจ่ายเงินครั้งนี้ ในเบื้องต้นจะมีผลกับนักเขียนที่เป็นสมาชิกในโครงการ KDP Select ซึ่งในการคิดจำนวนเงินจากการนับจำนวนหน้านั้นทาง Amazon ได้กำหนดมาตรฐานขึ้นใหม่ในการนับที่เรียกว่า KENPC (v 1.0) ไม่ว่าหนังสือแต่ละเล่มจะแตกต่างกันในเรื่องของเลย์เอาท์หรือการจัดวางอย่างไรก็ตาม ก็จะถูกสกรีนตามระบบดังกล่าวและยึดเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย KENPC นั้นจะถูกนำมาใช้นับจำนวนที่ผู้อ่านเปิดหน้าหนังสืออ่านในแต่ละหน้า ทำให้นักเขียนไม่สามารถใช้ทริคแบบ 5 บาท 10 บาท เพิ่มขนาดฟ้อนต์หรือจัดหน้าที่ทำให้เนื้อหาดูยาวได้

อย่างไรก็ตาม ระบบการจ่ายเงินดังกล่าวจะเริ่มใช้กับนักเขียนในกลุ่มสมาชิก KDP Select เท่านั้น โดยยังไม่มีการเปิดเผยว่าหนังสือของนักเขียนหรือสำนักพิมพ์ที่อยู่ใน Kindle Unlimited นั้นจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบคิดตามจำนวนหน้านั้นมาจากความต้องการแก้ปัญหาสำหรับเจ้าของผลงานที่เขียนเนื้อหาเยอะ แต่หนังสือไม่ค่อยได้รับความสนใจ ซึ่ง Amazon จึงหันมาใช้วิธีการนับจำนวนการอ่านในหน้าต่างๆ ด้วยมาตรฐานของ Amazon เอง

ที่มา : theverge