Huawei เต็มใจแชร์เทคโนโลยี 5G ตั้งแต่ซอร์สโค้ดไปจนถึงนวัตกรรมทั้งหมด

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Huawei ได้เปิดให้ชมห้องแล็บในเมืองไท่หยวน ประเทศจีน ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Huawei เหริน เจิ้งเฟย ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับนโยบายการค้าแบบเสรี

ระหว่างการเปิดแล็บนั้น เหริน เจิ้งเฟย กล่าวว่า Huawei พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยี 5G รวมถึงซอร์สโค้ด และความลับในการออกแบบฮาร์ดแวร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับโลก นอกจากนี้ตามรายงานของหน่วยงานด้านอุตสาหกรรม พบว่า Huawei ถือครองสิทธิบัตรเกี่ยวกับ 5G มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก ตามด้วย Qualcomm ผู้ผลิตชิปของสหรัฐฯ

เราเปิดกว้างที่จะแบ่งปันเทคโนโลยี 5G ทั้งหมดของเราไม่ใช่แค่การออกใบอนุญาตการผลิตให้กับผู้อื่น แต่จะรวมถึงซอร์สโค้ด, ความลับในการออกแบบฮาร์ดแวร์ทั้งหมดตลอดจนความรู้และการออกแบบชิปด้วย

เหริน เจิ้งเฟย

ที่ผ่านมานั้น มีหลายประเทศที่เลือกแบน ไม่ใช่อุปกรณ์โครงข่ายของ Huawei เช่น สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, สหราชอาณาจักรและบางประเทศในยุโรป ด้วยเหตุผลเดียวกันคือปัญหาด้านความปลอดภัย

นอกจากเรื่องการแบ่งปันเทคโนโลยี 5G แล้ว เหริน เจิ้งเฟย ยังเน้นเรื่องความสำคัญของนโยบายการค้าแบบเสรีอีกด้วย

“ทุกคนต้องการสิ่งนี้ (หมายถึง 5G) ในขณะที่มนุษยชาติก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ ไม่มีบริษัทใดที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวัตน์ได้เพียงรายเดียว แต่ต้องใช้ความพยายามและความร่วมมือกันทั่วโลก” – เหริน เจิ้งเฟย กล่าว

อ้างอิง Huawei Central

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส