BlackBerry จับมือ Google เสริมแกร่งความปลอดภัยอุปกรณ์ Android ใช้งานในองค์กร

ดูเหมือนการหันมาเอาดีทางภาพลักษณ์สมาร์ทโฟนที่เอาใจใส่ด้านความปลอดภัยระดับองค์กรของ Blackberry จะเริ่มออกดอกผลแล้ว เมื่อล่าสุดหันไปจับมือเป็นพาร์ตเนอร์กับทาง Google เพื่อให้ระบบ BES12 ของ BB นั้นจัดการความปลอดภัยบน Android แล้ว

การร่วมมือกันในครั้งนี้จะทำให้ BES12 ที่เป็นระบบรักษาความปลอดภัยในสมาร์ทโฟนจาก Blackberry นั้นเข้ามาเป็นฟีเจอร์หนึ่งใน Android 5.0 ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ที่รันในระบบ Android นั้นมีการจัดการความปลอดภัยที่ดีขึ้นในการใช้งานภาคธุรกิจ โดยเฉพาะการจัดเก็บฐานข้อมูล

นอกจากนี้ ยังรวมถึงการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และการควบคุมการแชร์ข้อมูลอาทิ ปฏิทินตารางงาน, บัญชีรายชื่อ ไฟล์ข้อมูลและแอปพลิเคชันต่างๆ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลเหล่านี้ปลอดภัยจากมัลแวร์ และข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่ตัวบริษัทจะไม่สามารถเข้าถึงได้นอกจากเจ้าข้องข้อมูลนั้นเอง

เว็บไซต์ของ Blackberry ได้ทำการสรุปการร่วมมือในครั้งนี้โดยระบุวา’ฟีเจอร์ใหม่นี้เกิดจากการร่วมมือระหว่าง Android กับ BES12 ซึ่งจะทำให้มีการจัดการฐานข้อมูลในระดับองค์กรและข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานผ่านอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์บนระบบ Android โดยจะทำงานร่วมกับ Google Play เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการบนแอปพลิเคชัน และให้ผู้ใช้ได้มีประบการณ์สัมผัสกับความปลอดภัยในการใช้งานบนอุปกรณ์ Android’

ที่มา : bgr