นักวิจัยใช้การพิมพ์ 3 มิติ สร้างฝากล่องนมที่มาพร้อมฟังก์ชันตรวจสอบนมบูด

เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติที่กำลังมาแรง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายแขนง และวันนี้ก็มีตัวอย่างการใช้งานพิมพ์กับเทคโนโลยีการบรรจุ ที่นักวิจัยอาศัยการพิมพ์ 3 มิติ สร้างฝากล่องนมที่มีเซ็นเซอร์ตรวจสอบได้ว่านมในกล่องบูดหรือไม่

ผลงานนี้ถูกสร้างขึ้นโดยทีมวิศวกรจาก University of California Berkeley ในสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ National Chiao Tung University จากไต้หวัน มันคือการสร้างฝาขวดนมด้วยการพิมพ์เนื้อพลาสติกขึ้นรูปพร้อมฝังวงจรอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้ในเนื้อพลาสติกนั้น อันประกอบไปด้วยขดลวดเหนี่ยวนำ, ตัวต้านทาน และตัวเก็บประจุ โดยบริเวณผิวด้านบนของฝากล่องนมนี้ตัวนำไฟฟ้าจัดเรียงกันเป็นขดกลมทำหน้าที่เป็นเสาอากาศเพื่อสื่อสารกับเครื่องอ่าน RFID

3D Printing - Smart Bottle Cap (2)

บริเวณใต้ฝามีแอ่งกักตัวอย่างนมเอาไว้ เมื่อผู้ใช้คว่ำขวดนมกลับหัวลงหนึ่งครั้ง จะมีนมส่วนหนึ่งค้างอยู่ในแอ่งกักตัวอย่างดังกล่าว ทำให้ขั้วไฟฟ้าของวงจรอิเล็กทรอนิกส์สัมผัสกับนมในแอ่งนั้นและสามารถตรวจสอบสภาพของนมได้ว่าบูดหรือไม่ ซึ่งหากนมบูดแล้วจะมีการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียมีผลให้สัญญาณไฟฟ้าของวงจรที่ฝากล่องนั้นเปลี่ยนแปลงไปจนสามารถตรวจสอบได้ด้วยเครื่องอ่าน RFID

ด้วยผลงานนี้ จะทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในสภาพของนมที่บรรจุอยู่ภายในขวดได้ยิ่งขึ้นว่าพร้อมสำหรับการดื่ม เพราะบางครั้งแค่การดูวันหมดอายุของนมที่พิมพ์เอาไว้ด้านนอกอาจยังไม่เพียงพอ เนื่องจากอาจมีปัญหาในระหว่างการขนส่งหรือจัดเก็บจนทำให้เกิดรูรั่วจนมีอากาศภายนอกเข้าไปเป็นเหตุให้นมบูดได้

ที่มา – Ubergizmo