นักวิจัย MIT ทำการพิมพ์ 3 มิติ โดยใช้วัสดุเป็นแก้วได้สำเร็จ

ทีม Mediated Matter Group ของ MIT ได้พัฒนางานพิมพ์ 3 มิติ ด้วยการเลือกใช้แก้วแท้ๆ มาเป็นวัสดุงานพิมพ์ได้สำเร็จ ผลลัพธ์ที่ได้ ถือเป็นเครื่องแก้วที่สวยแปลกตาเลยทีเดียว

ในการพิมพ์ขึ้นรูปงานด้วยแก้วนี้ จะต้องทำการหลอมแก้วจนละลายด้วยเตาหลอมภายนอกก่อน จากนั้นจึงทำการถ่ายเทเอาแก้วที่ร้อนจัดมาใส่ในถังพักที่อยู่ด้านบนของเครื่องพิมพ์ หลังจากนั้นหัวพิมพ์จะค่อยๆ ฉีดแก้วที่กำลังร้อนและอยู่ในสถานะกึ่งเหลวผ่านออกมาทางหัวฉีด โดยหัวฉีดจะเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆ ตามที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้เพื่อทำการขึ้นรูปชิ้นงาน

Glass 3D Printing (5)

ความท้าทายของการสร้างงานพิมพ์ 3 มิติด้วยแก้วนี้ โดยหลักแล้วเป็นเรื่องของการทำอย่างไรให้รับมือกับความร้อนจัดของแก้วที่ผ่านการหลอมละลายมาก่อน ซึ่งเป็นที่มาของการเลือกใช้เซรามิกมาทำหัวฉีดของเครื่องพิมพ์เพราะสามารถทนความร้อนสูงได้โดยที่ยังคงไม่เสียรูปง่ายๆ ทำให้เนื้อแก้วถูกฉีดออกมาได้เป็นเส้นสม่ำเสมอ ในขณะที่ส่วนของถังพักก็เป็นถังทำจากเซรามิกที่มีการฝังขดลวดเพื่อให้ความร้อนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการพิมพ์ ทำให้สามารถรักษาอุณหภูมิของแก้วที่หลอมละลายภายในถังให้อยู่ในช่วง 480 – 515 องศาเซลเซียสได้

Glass 3D Printing (1)

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกับเทคนิคการพิมพ์แก้วแบบ 3 มิติ ได้จากที่นี่

ที่มา – The Verge