Google เปิดตัว Android Game Development Kit (AGDK) เครื่องมืออำนวยความสะดวกเหล่านักพัฒนาเกม Android

ล่าสุดทาง Google ได้ปล่อยเครื่องมือใหม่ที่มีชื่อว่า Android Game Development Kit หรือ AGDK ซ่ึงเป็นเครื่องมือสำหรับเหล่านักพัฒนาเกม Android ได้นำไปใช้พัฒนาเกมได้อย่างดียิ่งขึ้น ซึ่งมีทั้งเครื่องมือ tools และ library ต่าง ๆ มากมายสำหรับอำนวยการพัฒนาเกม Android โดยเฉพาะ

โดยทั้งหมดประกอบไปด้วย extension ของ Visual Studio ที่ส่วนใหญ่การพัฒนาเกม Android จะใข้งานบนนั้น และพวก Library C/C++ สำหรับ input ทั้งหลาย ทั้ง text input และ command input รวมไปถึง library สำหรับ performance optimization เช่นพวกโปรไฟล์ที่เหมาะสมสำหรับการรันเกมบน GPI ที่แตกต่างกัน

ส่วนอีกเครื่องมือที่น่าสนใจคือ Play Integrity API ที่ ณ​ ตอนนี้ยังเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในช่วงทดลอง แต่จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหล่านักพัฒนาต่อกรกับพวกการ Cheat ตัวเกม หรือการเข้าถึงไฟล์เกมโดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเอง

อ้างอิง

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส