‘MIUI Pure Mode’ ฟีเจอร์ใหม่เพื่อปกป้องผู้ใช้จากแอปที่มาพร้อมมัลแวร์

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน Xiaomi ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา MIUI อย่างมาก เราจะเห็นฟีเจอร์ใหม่ ๆ และการอัปเดตอยู่เสมอ เช่นเดียวกับ MIUI 12.5 และ MIUI 12.5 Enhanced ที่เริ่มออกมาให้ผู้ใช้นอกประเทศจีนได้อัปเดตกัน

อีีกทั้งไม่นานมานี้ Xiaomi ยังได้ตั้งทีม Pioneer Team ที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลและจัดการ feedback ของผู้ใช้งานต่อ MIUI โดยเฉพาะ ซึ่งล่าสุด Xiaomi ได้มีการเริ่มทดสอบ MIUI Pure Mode ซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่เพื่อปกป้องผู้ใช้จากแอปพลิเคชันที่มาพร้อมมัลแวร์

source: ithome

ฟีเจอร์ดังกล่าวถูกสร้างขึ้นจากความกังวลด้านความปลอดภัยจากแอปพลิเคชัน Android ที่แฝงมาด้วยมัลแวร์ โดยสถิติจาก Xiaomi พบว่า แอปพลิเคชันประมาณ 40% ที่ผู้ใช้งาน MIUI ติดตั้งนั้นไม่ผ่านมาตรการความปลอดภัยของ Xiaomi และมี 10% ที่อาจมีความเสี่ยง

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว Xiaomi จึงได้พัฒนา MIUI Pure Mode ซึ่งถ้าหากเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถติดตั้งแอปจากแหล่งภายนอก และจะช่วยป้องกันการติดตั้งใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นในเบื้องหลัง ซึ่งจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้ก่อน

อย่างไรก็ตาม MIUI Pure Mode นั้นอยู่ในขั้นตอนรับอาสาสมัครเข้ามาทดลองใช้งานเท่านั้น โดยเป็นฟีเจอร์ทางเลือกที่ผู้ใช้จะเลือกใช้งานหรือไม่ใช้ก็ได้ และในปัจจุบันจะยังไม่ได้ออกมาในอัปเดตของ MIUI ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้ใช้งาน

อ้างอิง: GizmoChina

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส