Uber ทดลองใช้สมาร์ทโฟนวัดความเร็วรถของคนขับขณะให้บริการ

Uber เห็นประโยชน์จากเซ็นเซอร์ภายในสามาร์ทโฟน โดยนำมาวัดความเร็วรถของคนขับขณะให้บริการ

บริษัทประกาศว่าเริ่มทดลองใช้ประโยชน์จาก Gyrometers ภายในสมาร์โฟนของคนขับ เมื่อคนขับเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่น ก็จะใช้ Gyrometers วัดความเร็วรถว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันหรือไม่ เช่น การเร่งความเร็ว หรือการเบรก จากนั้นจะเก็บข้อมูลไว้

The Hamptons Lure Uber Top Drivers Amid NYC Slow Summer Weekends

เมื่อมีผู้ใช้บริการแจ้งข้อผิดพลาดของคนขับ เช่น ใช้ความเร็วมากเกินไป บริษัทจะสามารถตรวจสอบได้ว่าเกิดข้อผิดพลาดจริงหรือไม่ เพื่อแจ้งคนขับให้รับทราบและปรับปรุงการขับรถขณะให้บริการ

นอกจากนี้บริษัทยังหวังจะตรวจสอบต่อไปว่า คนขับรถขับเร็วไปในเส้นทางที่จำกัดความเร็วหรือไม่ โดยบริษัทให้ความเห็นว่าการใช้ Gyrometers มาวัดความเร็วรถขณะให้บริการ เป็นวิธีที่ดีในการทำให้คนขับทำตามกฎหมาย และช่วยป้องกันอุบัติเหตุ

ที่มา : TheNextWeb