หน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ ก็ใช้ Ad Blocker เพื่อป้องกันภัยจากโฆษณาออนไลน์

ประชาคมข่าวกรอง (Intelligence Community – IC) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานด้านข่าวกรองของรัฐบาลกลาง อาทิ สำนักข่าวกรองกลาง (Central Intelligence Agency – CIA) สำนักงานด้านความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ (National Security Agency – NSA) และ สำนักงานสืบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation – FBI) ได้ใช้เทคโนโลยีปิดกั้นโฆษณาออนไลน์ (Ad blockers) เพื่อป้องกันภัยทางไซเบอร์ที่อาจมากับโฆษณา

“IC ได้ใช้เทคโนโลยีปิดกั้นโฆษณาออนไลน์ในระดับเครือข่าย และใช้ข้อมูลในหลายระดับที่รวมถึงข้อมูลระบบชื่อโดเมนในการปิดกั้นเนื้อหาโฆษณาที่ไม่เป็นที่ต้องการและอันตราย” ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศของ IC ระบุในจดหมายที่ส่งถึงวุฒิสมาชิก รอน ไวเดน (Ron Wyden)

ที่ผ่านมา ไวเดน พร้อมด้วยวุฒิสมาชิกอีกหลายคน อาทิ อลิซาเบธ วอร์เรน (Elizabeth Warren) เชอร์ร็อด บราวน์ (Sherrod Brown) และบิล แคสซิดี (Bill Cassidy) เคยส่งจดหมายไปถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียว่า “หน่วยข่าวกรองต่างประเทศอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเครือข่ายโฆษณาออนไลน์เป็นเครื่องมือในการโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึง โจรกรรมข้อมูล และครอบงำประชาชนได้”

NSA และ สำนักงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency – CISA) ได้เคยแนะนำให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีปิดกั้นโฆษณาออนไลน์

ที่มา Motherboard

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส