รู้หรือไม่?? ไม่ว่าจะปิดกันยังไง Microsoft จะยังเก็บข้อมูลในเครื่องของผู้ใช้ Windows 10 อยู่

ผู้ใช้สามารถหยุดการส่งข้อมูลผู้ติดต่อและข้อมูลปฏิทิน ข้อมูลการพิมพ์คีย์บอร์ด ข้อมูลการพูด ข้อมูลสถานที่ รวมถึงข้อมูล Error ต่างและรายงาน Diagnostic ต่างๆ แต่น่าเสียดาย แม้จะเลือกไม่ส่งข้อมูลที่ให้ Microsoft เก็บตอนติดตั้ง Windows 10 ใหม่ แต่ Microsoft ก็ยังจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานต่อไป ถึงจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีผู้ใช้ในเว็บ Voat.co ชื่อผู้ใช้ว่า CheesusCrust ได้ทำการเปิดเผยถึงการค้นพบในครั้งนี้หลังจากวิเคราะห์การทำงานรับส่งข้อมูลทราฟฟิกของเครือข่ายเน็ตเวิร์ก ซึ่งผู้ใช้คนดังกล่าวก็ได้ทำการติดตั้ง Windows 10 บน VirtualBox ในขั้นตอนการติดตั้งนั้นได้ปิดตัวเลือกข้อมูลที่จะส่งไปยัง Microsoft ทั้งหมดเลย หลังจากนั้นทิ้งคอมพิวเตอร์ไว้ประมาณ 8 ชั่วโมง พอผู้ใช้คนนี้มาดูข้อมูทราฟฟิกอีกที่นั้นพบว่า Windows 10 พยายามติดต่อที่อยู่ IP ของ Microsoft อยู่ 51 IP และพยายามติดต่อถึง 5,508 ครั้ง และหลังจาก 30 ชั่วโมง ได้พยายามติดต่อถึง 112 IP

หลังจากนั้นผู้ใช้ได้ลองติดตั้ง Windows 10 ใหม่อีกที คราวนี้ติดตั้งพร้อมกับโปรแกรมที่ชื่อว่า DisableWinTracking ซึ่งในครั้งนี้ภายใน 30 ชั่วโมงเท่ากัน ได้ติดต่อที่อยู่ IP ของ Microsoft อยู่ 30 IP และพยายามติดต่อถึง 2,758 ครั้ง

ที่มา: BGR