Zoom เริ่มทดสอบโชว์โฆษณาให้กับผู้ใช้ฟรีแล้ว

Zoom ประกาศผ่านบล็อกเริ่มทดสอบการแสดงโฆษณาให้กับผู้ใช้แพลนเบสิกหรือผู้ใช้ฟรีแล้วเพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุนและเพื่อให้สามารถให้บริการให้กับผู้ใช้ฟรีได้ต่อไป

เดิมทีผู้ใช้ฟรีจะมีขีดจำกัดในการจัดการประชุมอยู่แล้ว อยู่ที่ความยาวไม่เกิน 40 นาที ในเบื้องต้น โฆษณาจะไม่ได้แสดงในขณะการประชุม แต่จะมีการแสดงบนเบราว์เซอร์ในหน้าเว็บจบการประชุม

โฆษณานี้จะเริ่มแสดงให้กับผู้ใช้ฟรีในบางประเทศเท่านั้นที่เข้าร่วมการประชุมที่จัดโดยผู้ใช้ฟรี

อ้างอิง : Zoom

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส